Nieuws/Financieel
1363655
Financieel

Mijn 55SMA trendmeter

undefined

Op de aandelenvelden wordt er driftig gestreden, waarbij de bulls alle zeilen moeten bijzetten om de opgaande trends intact te laten. Ze worden daarbij prima ondersteund door mijn sleepkabel, de 55SMA lijn als trendvolgende indicator. Goed moment om alle signalen, condities en spelregels van deze marktlensindicator nog eens te benoemen, met de weekgrafiek van Galapagos als lichtend voorbeeld. Maar eerst iets over indicatoren in het algemeen.

Indicatoren

In de gereedschapskist van de technische analist kom je grofweg drie typen indicatoren tegen, ofwel metertjes die je kunt inzetten om objectief te kunnen meten hoe het is gesteld met de technische conditie van de onderliggende titel. De eerste groep behelst de trendindicatoren, ofwel de richtingmeters, inclusief de richtinggevoeligheidsmeters (wat een woord zeg!). Mijn 55SMA behoort hier thuis. De tweede groep bestaat uit spanning- en sentimentmeters zoals mijn Dynamische RSI. De derde groep behelst de volume gerelateerde indicatoren, zoals de OBV indicator, die inzicht geven in kudde acties en activiteiten. Realiseer dat menig indicator een indirecte visualisatie van marktgedrag is. De koers (als directe visualisatie) wordt immers bewerkt, waardoor de informatie vanuit indicatoren veelal een lagging karakter heeft. Ik zal hier wel eens een column aan wijden.

Waarom SMA?

De indicator die ik gebruik om inzicht te krijgen in trendrichting en trendsterkte is een ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn, ofwel Simpel Moving Average (SMA). U weet ongetwijfeld dat er drie gangbare MA-lijnen zijn, te weten de Ongewogen lijn, de Gewogen lijn en de Exponentieel Gewogen lijn. Het voert thans te ver om alle verschillen uiteen te zetten. In de praktijk geven de lijnen verschillen in meer of minder valse signalen en meer of minder lagging, ofwel vertraging in de signalering van trendwijzigingen. Mijn voorkeur gaat uit naar minder valse signalen en meer lagging, omdat ik streef naar een acceptabele ‘feel-good-factor’. Anders gezegd, de koers moet redelijk overtuigend de weg bewandelen die de MA indiceert. De MA is de TomTom voor de koers. Om dan rustig en betrouwbaar door het financiële landschap te toeren heb ik mijn TomTom ingericht met een Simple Moving Average.

Waarom 55?

De lengte van de gemiddelde lijn (de parameter) bepaalt in grote mate welke significante koersbewegingen gevolgd worden. Een korte parameter wordt gebruikt voor korte koersbewegingen, een lange parameter voor langere bewegingen. Het is maar net waar de voorkeur naar uitgaat. Ik gebruik steevast 55, omdat 55 een getal is uit de Fibonacci getallenreeks. Als deze getallen een ´magische´ waarde hebben, dan mag je ze mijns inziens ook gebruiken als parameters voor indicatoren. Uit visueel onderzoek blijkt dat 55 op meerdere timeframes goed de trend signaleert. Niet alleen op de 15 min. intraday chart (dan hebben we het over een 55 SMA op de 15 min. grafiek), maar ook op de daggrafiek (55 SMA over 55 dagen) en weekgrafiek (55 SMA over 55 weken). De 55 parameter is echt geen Holy Grail, maar voldoet prima als het gaat om de volgende signaleringen.

Crossovers

De voortschrijdende gemiddeldelijn is er voor gemaakt om te filteren en daardoor letterlijk de grote lijn in het koersverloop zichtbaar te maken. De basisregel voor het bepalen van de richting van de trend is vrij eenvoudig. Een slotkoers onder de gemiddeldelijn indiceert de start van een dalende trend. Een slotkoers boven de sleepkabel indiceert de start van een uptrend. In mijn rol als TA coach noem ik het crossen van de koers met de sleepkabel de start van een stijgings- of dalingstendens. Een trendmatige beweging bestaat immers uit aantrekkende en wegzakkende koersen. Het gaat er om wat per saldo resteert, een uptrend of downtrend. Kortom, er zijn signalen met de 55 SMA, de crossovers, die de start van een trend indiceren, maar ook condities, die de trendstatus aangeven. Koersvorming boven de lijn behelst een uptrendstatus, koersvorming er onder betekent downtrend.

Dynamische trendlijn

U kent ongetwijfeld de spelregels die gelden voor het tekenen van trendlijnen en trendkanaallijnen. Deze lijnen lopen altijd recht. De sleepkabel is in feite een dynamische trendlijn die door het landschap kronkelt. Bij koersvorming onder de lijn is het aannemelijk te veronderstellen dat een opleving opdroogt tegen de gemiddelde lijn. Als de koers boven de gemiddelde lijn beweegt is er sprake van een uptrend en komt het vaak voor dat een kortstondige daling ofwel correctie wordt opgevangen door de sleepkabel, al dan niet met zogenaamde kleefcandles. Kortom, niet alleen de richting, maar ook het einde van countertrendbewegingen wordt door de sleepkabel geïndiceerd.

Trendintensiteit

Er is een derde functie van de sleepkabel en wel het afgeven van een indicatie omtrent de sterkte van de trend, beter gezegd de trendintensiteit. Hoe krachtig is het proces van hogere toppen en hogere bodems, hoe sterk is de bereidheid om de ingeslagen richting vast te houden? Maar ook, hoe slap is de trend, hoe beperkt is de richtinggevoeligheid?

Dit alles wordt inzichtelijk gemaakt door de hellingshoek van de gemiddeldelijn. Hierbij geldt als basisregel dat hoe steiler de lijn loopt, hoe sterker de trend is. Omgekeerd geldt dat een vlakke of horizontaal verloop van de sleepkabel een trendloze marktperiode indiceert. De koers komt nauwelijks van zijn plaats, er is vrijwel geen richting waar te nemen.

Galapagos

Voldoende theorie over de 55SMA lijn, nu een prachtig recent voorbeeld op de weekkaart van Galapagos waarop de bulls na een heftige strijd uitstekend opveerden om daarmee de trend te hervatten.

Ervaren grafieklezers zien wat ik bedoel. Eerst met zwarte candles de druk op de SMA lijn flink opvoeren, de bulls hebben het moeilijk, maar met de SMA in de rug weten ze stand te houden. Vervolgens ballen ze hun vuisten en met een Bullish Engulfing patroon komen ze sterk terug. Ze pareren de berenaanval en zetten rap de weg richting het noorden in. Mijn marktlensindicatoren onderschrijven inmiddels (met enige vertraging, weet u nog) de opmars van de stieren. Met deze voortgang verschijnt de UP status weer op mijn Dashboard, de trend wordt vervolgd, de bulls richten hun vizier op krap 90,00. Een prachtig technisch schouwspel, vindt u ook niet? En dat alles dankzij de overlevingskansen die de SMA heeft aangereikt.

Disclaimer:

Nico Bakker ( www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.