Nieuws/Financieel
1366124
Financieel

’Belegger wacht spannender jaar’

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid in 2018 verder afbouwen.

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid in 2018 verder afbouwen.

Amsterdam - ING Investment Office verwacht dat 2018 een veel spannender beleggingsjaar gaat worden dan 2017. „Wij hebben opnieuw de hoogste verwachtingen van aandelen, maar denken dat er wel een tussentijdse correctie van 5-10% kan komen”, aldus directeur Bob Homan.

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid in 2018 verder afbouwen.

Onder leiding van Jerome Powell gaat de Fed het stimuleringsbeleid in 2018 verder afbouwen.

2017 is tot dusverre zeer rustig verlopen, benadrukt Homan. „De grootste correctie voor de Amerikaanse Dow Jones-index was 3%. Sinds 1995 heb ik dit niet meegemaakt. Bijna alles zat dan ook mee voor beleggers. De wereldwijde economische groei trok aan, centrale banken stimuleerden volop waardoor de rentes laag bleven en grote politieke missers deden zich niet voor.”

De beleggingsexpert rekent erop dat de aandelenbeurzen volgend jaar veel grotere koersschommelingen zullen laten zien. „Allereerst omdat centrale banken de economische groei en de inflatie willen blijven stimuleren, maar anderzijds gas terug gaan nemen. Bovendien zit vooral de VS aan het einde van de economische cyclus en is het de vraag of het goed blijft gaan.”

Op het politieke vlak maakt Homan zich minder zorgen. „Donald Trump krijgt zo weinig gedaan, dat de kans klein is dat hij grote fouten gaat maken. Bovendien is de roep om protectionistische maatregelen in de VS gering, vanwege de lage werkloosheid. Het uitblijven van belastingverlagingen in de VS zou wel een tegenvaller zijn maar geen ramp, gezien de gunstige economische ontwikkeling.”

Ondanks de grotere risico’s vertrouwt Homan erop dat 2018 opnieuw een positief aandelenjaar zal worden, zij het dat hij een veel gematigder rendement voorziet dan de meer dan 10% dit jaar. „Economisch blijft het weliswaar goed gaan, maar de groei van de bedrijfswinsten zal volgens ons afvlakken van ongeveer 13% tot 8%. Vooral omdat olie- en mijnbouwbedrijven minder zullen profiteren van hogere grondstoffenprijzen. Bij de door ons voorziene rentestijging past een iets lagere waardering voor aandelen. Wij denken dat beleggers met aandelen een rendement van gemiddeld 5% kunnen realiseren, voor de helft bestaand uit het dividend.”

Juist vanwege de voorziene rentestijging vindt Homan obligaties niet aantrekkelijk. Hij vreest dat beleggers veelal met zowel staats- als bedrijfsobligaties geld gaan verliezen. „Wij houden daarom onze obligatiebeleggingen beperkt en kiezen voor obligaties met korte resterende looptijden, die minder lijden onder oplopende rentes.”

De beleggingsexpert adviseert relatief sterk in aandelen van opkomende markten te beleggen. „Als het economisch goed gaat, presteren deze markten meestal goed. Zij profiteren bovendien van de dollarzwakte, aangezien ze vaak schulden in dollars hebben. Het staat en valt wel met de ontwikkeling in China. Wij maken ons enigszins zorgen over de hoge schulden van Chinese bedrijven, maar echt grote faillissementen voorzien we niet.”

Qua sectoren geeft Homan de voorkeur aan technologiebedrijven en financiële instellingen. „Ondanks de sterke stijging van de beurskoersen zijn bedrijven als Facebook en Alphabet niet duurder geworden, omdat ook de winsten hard zijn opgelopen. Financiële aandelen vinden we interessant, vanwege onze verwachting dat de rentes gaan oplopen. Zij kunnen hierdoor hogere winstmarges realiseren.”