Financieel/Geld
1368363098
Geld

Ruimere leennormen bij dubbel inkomen en studieschuld

Nibud: bij hypotheek meer rekening houden met coronacrisis

Amsterdam - Het Nibud adviseert geldverstrekkers om bij hypotheekaanvragen meer rekening te houden met mogelijk inkomensverlies door de coronacrisis. Verder stelt het Nibud aan het kabinet voor om het tweede inkomen volgend jaar voor 90% mee te laten tellen bij hypotheekaanvragen. Dat is nu nog 80%. Ook met een studieschuld mag van het nationale budgetinstituut meer geleend worden.

Dit stelt het Nibud in zijn adviesrapport Financieringslastnormen, dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties donderdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

„Waar anders het inkomen van de afgelopen jaren een belangrijk deel van de toetsing uitmaakte, speelt nu ook de nabije toekomst een grote rol”, zo verklaart Nibud-directeur Arjan Vliegenthart het advies om strenger te kijken naar de gevolgen van de crisis. „Iemand kan een heel bestendig inkomen hebben gehad met werk dat door de aard van deze crisis een wankele toekomst heeft”.

De meeste mensen mogen van het Nibud volgend jaar een hoger hypotheekbedrag lenen, uitgaande van een gemiddelde loonstijging van 1,4%. Voor een eenverdiener met een bruto jaarinkomen van €35.000 betekent dit dat hij volgend jaar maximaal €161.434 mag lenen (+€2229). Met een jaarinkomen van €50.000 is dat €236.533 (+€3265). Tweeverdieners met een gezamenlijk inkomen van €75.000 mogen volgend jaar maximaal €408.020 lenen (+€5663).

Studieschuld

Mensen met een studieschuld kunnen volgend jaar ook meer lenen dan dit jaar, als het aan het Nibud ligt. Dit komt doordat de wegingsfactor voor studieleningen lager wordt als gevolg van de gedaalde rente op studieleningen. In het oude stelsel drukte een studieschuld van € 10.000 ongeveer dubbel zo zwaar op de hypotheek. „In het nieuwe stelsel betekent een schuld van € 10.000 dat de hypotheek met hetzelfde bedrag omlaag gaat”, aldus het Nibud.