Nieuws/Financieel
1369180
Financieel

Nederlanders minder tevreden met hun woning

Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen jaren iets minder tevreden geworden over hun woning en woonomgeving.

Waar in 2009 nog 96% van de woningbezitters tevreden was over hun huis en 80% van de huurders, was dat in 2015 nog respectievelijk 94 en 77%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eigen woning

De tevredenheid met de woonomgeving daalde van 88 naar 86% onder huishoudens met een eigen woning en van 77 naar 75% onder huurders. Huishoudens in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam waren minder tevreden dan huishoudens in de overige gemeenten. In de vier grote steden zitten relatief meer huishoudens in zogenoemde meergezinswoningen, zoals appartementen en flats. Mensen in meergezinswoningen zijn minder tevreden dan degenen in een eengezinswoning, aldus het CBS.

Huurders

Eigenwoningbezitters die naar verhouding lagere woonlasten hebben zijn verder iets vaker tevreden dan degenen met relatief hoge woonlasten. Bij de huurders is dat juist omgekeerd.

Het CBS komt met de cijfers na een analyse op basis van het Woononderzoek Nederland over 2015. De cijfers gaan over huishoudens in zelfstandige woningen.