Nieuws/Financieel
1371135
Financieel

Verzekeraars gaan zelf toezicht houden

Verzekeraars worden zelf verantwoordelijk voor het toezicht op informatieverstrekking, claimafhandeling en klacht- en feedbackmanagement. Nu is toezichthouder Autoriteit Financiële Martken (AFM) nog belast met deze toezichttaken.

De toezichtstaken worden 1 januari 2018 overgeheveld van de AFM naar de verzekeringssector. Brancheorganisatie Verbond van Verzekeraars, de Stichting toetsing verzekeraars (Stv) en de AFM hebben daarover afspraken gemaakt. Hiermee komt de verantwoordelijkeheid van het klantbelang volledig bij de verzekeraars te liggen.

Verbond van Verzekeraars benadrukt echter dat het hier niet gaat om de slager die zijn eigen vlees keurt. Stv voert als onafhankelijke stichting het toezicht uit.

Rol AFM

Desalniettemin verwacht de verzekeringsbranche veel voordeel te hebben bij de overheveling van het toezicht. ,,Voor verzekeraars betekent de overeenkomst een efficiency-slag, omdat het dubbele toetsing voorkomt”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van Verbond van Verzekeraars.

De AFM blijft nog wel een een rol spelen bij het toezicht op verzekeraars. De toezichthouder zal zich focussen op specifieke risico’s van de producten die verzekeraars aanbieden.