Nieuws/Financieel
1375130
Financieel

Melkveebedrijf telt minder koeien

DEN HAAG (ANP) - Melkveebedrijven zijn gemiddeld minder groot dan een jaar eerder doordat boeren werk maken van het inkrimpen van de veestapel.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een Nederlandse melkveehouder gemiddeld net geen honderd koeien bezit.

De afschaffing van het melkquotum in 2015 zorgde voor een forse groei van de melkveestapel. Dit was ook te merken in de melkproductie die stevig toenam. Daardoor werd echter ook het plafond van maximale fosfaatproductie overschreden. Daardoor stagneerde de groei en melkveehouders werden verplicht om koeien weg te doen.

Uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling van 1 april blijkt het aantal melkkoeien met 50.000 te zijn gedaald en het aantal stuks ,,vrouwelijk jongvee" met 120.000.