Nieuws/Financieel
1377380023
Financieel

’Academisch ziekenhuis in knel door veranderende zorg’

Door veranderingen in de zorg, komt het huidige verdienmodel van ziekenhuizen in de knel.

Door veranderingen in de zorg, komt het huidige verdienmodel van ziekenhuizen in de knel.

Amsterdam - Hoewel de zeven universitaire medische centra (umc’s) het in 2021 beter deden dan het jaar ervoor, komt hun verdienmodel ’meer en meer onder druk te staan’. Zeker gezien de plannen om de zorg te veranderen en toegankelijk en betaalbaar te houden, waarschuwt Vincent Eversdijk, voorzitter branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs.

Door veranderingen in de zorg, komt het huidige verdienmodel van ziekenhuizen in de knel.

Door veranderingen in de zorg, komt het huidige verdienmodel van ziekenhuizen in de knel.

Het gemiddelde rapportcijfer van de universiteitsziekenhuizen steeg van 6,8 in 2020 naar 7,3 in 2021 door betere resultaten. Dat valt op na drie opeenvolgende jaren waarin het gemiddelde rapportcijfer in de jaarlijkse benchmark van BDO daalde.

In dat onderzoek worden de financiële cijfers van de zeven Nederlandse umc’s met elkaar en met die van de algemene ziekenhuizen vergeleken. De individuele umc’s worden gerangschikt op basis van hun financiële gezondheid. Erasmus MC haalt het hoogste cijfer (10), UMC Utrecht en LUMC scoren het laagst met een 6.

In het in september ondertekende Integraal Zorgakkoord wordt van de umc’s verwacht dat zij de regie pakken bij het ingrijpend verbouwen van het zorgstelsel. Daarbij moeten de umc’s zelf ook flink veranderen. Zo moet de hoeveelheid tweedelijns medisch specialistische basiszorg die binnen hun muren plaatsvindt, worden teruggebracht. Het gaat dan om eenvoudige operaties en behandelingen die ook dichterbij en goedkoper kan plaatsvinden in algemene ziekenhuizen of zelfstandige klinieken.

Meer specialiseren

De hoogcomplexe zorg moet juist verder worden geconcentreerd en gespecialiseerd om de kwaliteit te bevorderen en de kosten minder snel te laten stijgen. Academische ziekenhuizen moeten kiezen welke zorg ze zelf leveren en welke zorg ze aan anderen over laten.

„Patiëntenzorg is met circa 70% van de inkomsten de financiële kurk waar de umc’s op drijven. De snelste manier om de financiële resultaten te verbeteren is het leveren van méér patiëntenzorg. Academische zorg is echter de duurste zorg binnen ons zorgstelsel. Maatschappelijk gezien is dit juist niet gewenst en roept het de vraag op of academische zorg niet dan wel in mindere mate productiegedreven moet worden bekostigd”, zegt Eversdijk .