Financieel/Nieuws
1402200276
Nieuws

Ouderenbond: verlaag erf- en schenkbelasting

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Amsterdam - Het nieuwe kabinet moet bij de hervorming van het fiscale stelsel ook de erf- en schenkbelasting gaan herzien. Dat stelt de grootste ouderenorganisatie KBO-PCOB na een enquête onder haar leden. Bijna alle ouderen vinden die belasting te hoog, ruim de helft wil dat erfenissen en schenkingen helemaal niet worden belast.

Foto ter illustratie.

Foto ter illustratie.

Het overgrote merendeel van de ouderen zegt genoeg vermogen te bezitten om een deel ervan bij leven te schenken of na hun dood na te laten aan kinderen en kleinkinderen. Maar grote irritatie is er over de hoogte van de belastingen.

Veel ouderen vinden het een oneerlijke belasting ,omdat over dat geld al belasting is betaald. Een deel snapt dat er ook over erfenissen en schenkingen belasting wordt geheven, maar vinden het tarief te hoog.

Herziening

„Voor ons is niet zo zeer de discussie of de belasting terecht is of niet”, zegt Marcel Sturkenboom, directeur KBO- PCOB. „Waar we ons wel sterk voor maken is dat er bij de totale hervorming van het belastingstelsel ook ook een herziening komt van de erf- en schenkbelasting.”

Voor (klein)kinderen zijn er verschillende schenkingsvormen, waarbij tot €6604 jaarlijks of eenmalig €26.881 belastingvrij geschonken mag worden. Voor studie of het aankopen van een huis gelden maxima van €55.996 en €105.302.

Afhankelijk van de relatie tot de schenker liggen de belastingtarieven boven die bedragen tussen de 10% en 40%. Voor erfbelasting geldt een belastingvrij bedrag van €21.282. Boven dat bedrag is 10% tot maximaal 20% belasting verschuldigd.

Ruim de helft van de ouderen zegt de helft van het vermogen weg te geven, voornamelijk aan kinderen en (achter)kleinkinderen. Het overige geld gaat naar reizen, vaste lasten, nooduitgaven en de uitvaart. Een kleine 20% geeft een deel van het vermogen ook een goed doel.