Financieel/Geld
1403100210
Geld

ACM richt pijlen op doorschakeldiensten

Doorschakeldiensten maken misbruik van onoplettende consumenten.

Doorschakeldiensten maken misbruik van onoplettende consumenten.

DEN HAAG - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zet zich in om misleiding bij doorschakeldiensten te voorkomen. Dat doet de toezichthouder naar aanleiding van signalen van consumenten die via een doorschakeldienst gebeld bleken te hebben, terwijl ze dachten rechtstreeks contact te hebben met de instantie die ze wilden bereiken.

Doorschakeldiensten maken misbruik van onoplettende consumenten.

Doorschakeldiensten maken misbruik van onoplettende consumenten.

Zo’n situatie kan mensen op kosten jagen. Voor het bellen met een doorschakeldienst wordt meestal een tarief per minuut gerekend. De consument betaalt dit tarief gedurende het hele gesprek, ook nadat hij is doorverbonden met de gewenste instantie.

De ACM heeft een speciale leidraad opgesteld om de regels met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken extra onder de aandacht te brengen. Aanbieders van een doorschakeldienst moeten bijvoorbeeld vooraf duidelijk maken dat het om een doorschakeldienst gaat en wat het tarief is.

„Doorschakeldiensten hebben onze aandacht”, zegt ACM-bestuurslid Cateautje Hijmans van den Bergh. „Dat betekent dat we ze corrigeren als ze zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld als ze onvoldoende duidelijk maken wat voor dienst ze aanbieden.” De ACM kan eventueel een boete of een last onder dwangsom opleggen.