Financieel/Geld

Eigen risico bespaart meer dan no-claimkorting

Door Redactie DFT

De zorguitgaven worden meer in toom gehouden met het eigen risico dan met de no-claimkorting.

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau naar het effect van zorgverzekeringen met een no-claimkorting en verzekeringen waarbij het eigen risico geldt.

De no-claimkorting gold vanaf 2005 voor mensen die niet meer dan €255 aan zorgkosten hadden. Dit werd in 2008 afgeschaft omdat chronisch zieken hiervoor nooit in aanmerking zouden komen. De no-claimkorting werd vervangen door het eigen risico dat in 2008 €150 bedroeg en nu is gestegen naar €385.

Elke euro aan verplicht eigen risico zorgde voor €0,44 minder zorgkosten onder verzekerden van 18 jaar en ouder, terwijl elke euro no-claimkorting leidde tot €0,26 minder kosten.

Het onderzoek toont niet aan waarom mensen sterker reageren op het eigen risico dan op de no-claimkorting. Mogelijk speelt verliesaversie een rol. Volgens deze gedragseconomische theorie zijn mensen gevoeliger voor verlies (eigen risico) dan voor winst (no-claimkroting).

Wat ook kan meespelen is dat het eigen risico meteen moet worden betaald na de afname van zorg terwijl je pas aan het einde van het jaar van een no-claimkorting profiteert. Mensen kunnen afzien van een behandeling omdat zij niet het geld hebben om het eigen risico meteen te betalen.