Nieuws/Financieel
1405971
Financieel

’Arcadis heeft nieuw geld nodig’

Infrastructuurprojecten in Qatar.

Infrastructuurprojecten in Qatar.

Ingenieursbureau Arcadis zit veel dieper in de financiële problemen dan het aangeeft, schrijft TT Research, het bedrijf van analist Teun Teeuwisse, in een rapport.

Infrastructuurprojecten in Qatar.

Infrastructuurprojecten in Qatar.

Teeuwisse wees een aantal jaren geleden als eerste op de problemen bij het beursgenoteerde installatiebedrijf Imtech, dat uiteindelijk op de fles ging.

Teeuwisse verwacht dat Arcadis een aandelenemissie van rond de €550 miljoen en €625 miljoen nodig heeft om in financieel rustiger vaarwater te komen. Het ingenieursbureau worstelt met de inning van betalingen, meer concurrentie en te dure overnames in het verleden. Dit probleem alles kostte ceo Neil McArthur vorig jaar de kop.

’Boekhoudkundige trucs’

De problemen van Arcadis zijn volgens de analist terug te voeren op te snelle winstneming op projecten, iets dat ook bij Imtech gebeurde. „Er werden steeds meer boekhoudkundige trucs toegepast om de maximale bonus voor het bestuur veilig te stellen”, schrijft Teeuwisse. De analist wil geen commentaar geven op het rapport, dat niet publiek beschikbaar is.

Arcadis werkt aan projecten op het gebied van infrastructuur en water en begeleidt grote bouwwerken, zoals die van hoogste toren ter wereld, de Burj Kalifa. Het bedrijf zegt zich niet te herkennen in het beeld dat Teeuwisse schetst ten aanzien van de bonussen.

De agressieve winstneming blijkt volgens TT Research onder meer uit de post debiteuren, die in de afgelopen jaren bijna verdubbelde. Dit terwijl de omzet stabiel was. Dat duidt op snellere facturering.

Tegelijkertijd liep het aantal dagen dat rekeningen onbetaald bleven op. Een aantal jaren geleden betaalde een debiteur gemiddeld na 50 tot 60 dagen de factuur, nu is dat 95 dagen. De ambitie om dit naar 85 te brengen lijkt niet sterk.

’Andere betalingsmoraal’

„We zijn de laatste jaren ook sterk actief in Azië en het Midden-Oosten. Daar is een andere betalingsmoraal, naast de economische problemen in Zuid-Amerika die voor latere betalingen zorgen”, zegt een investor relations manager Stefan van Buuren van Arcadis.

Dat de voorziening van oude debiteuren procentueel afneemt, ligt volgens Van Buuren aan het feit dat er nog steeds geld binnenkomt. Volgens TT Research bespaart Arcadis hiermee circa €8 miljoen op jaarbasis.

„Door daling van de olieprijs en hevige concurrentie was sprake van gat in de omzet. Dit is opgevuld met vrijgevallen voorzieningen”, stelt het rapport. Dat bekent dat een aantal voorzieningen, potjes voor tegenvallers, in het gewone resultaat terecht zijn gekomen.

Opvallende verschillen

De pas aangetreden ceo Peter Oosterveer wil de prestaties verbeteren door meer focus op de bedrijfsvoering en het sneller binnenhalen van geld. De vraag is of dat snel genoeg gaat.

TT Research verwacht dat Arcadis een aandelenemissie nodig heeft om uit de financiële problemen te komen. Op basis van de werkelijke betaalde rente en het gemiddelde rentepercentage, becijfert de analist de schuld van Arcadis op €1,2 miljard. Dit terwijl het zelf €800 miljoen rapporteert.

Volgens Arcadis komt het verschil in de omvang van de schuld doordat de rente die het jaarverslag vermeldt, hoger is dan de rente die het concern betaalde. „Dit komt doordat de gelden die onze dochterondernemingen bij ons lenen, via de bank lopen en niet direct via ons”, zegt Van Buuren.

Volgens TT Research is een andere oorzaak dat Arcadis zijn facturen aan het eind van het kwartaal onbetaald laat, om geld in kas te houden. Dat is gunstig voor de schuldpositie. Van Buuren: „Wij hebben een solide balans heeft en een gezonde kasinstroom. Wij maken ons geen enkele zorgen over onze financiële positie.”