Financieel/Geld
1429083168
Geld

Bouwpensioenfonds staat er goed voor

Haarlem - Het pensioenfonds voor de bouw, bpfBouw, staat er financieel nog altijd prima voor. De dekkingsgraad van het fonds, de financiële thermometer van een pensioenfonds, stond eind september op 107,1%.

BpfBouw is de eerste van de grote vijf pensioenfondsen die de dekkingsgraden van eind september heeft gepubliceerd. De andere vier – ambtenarenfonds ABP, Zorg & Welzijn en metaalfondsen PME en PMT – komen dinsdag met hun cijfers naar buiten.

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de afgelopen twaalf maanden aan dekkingsgraden, is eind september 106,4%. Daarmee is het 0,7 procentpunt lager dan de beleidsdekkingsgraad eind juni 2020.

Het betekent wel dat het pensioenfonds voor elke euro dat het in de toekomst moet uitkeren meer dan genoeg in kas heeft, en dat er niet naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar hoeft te worden gekort.