Financieel/Geld
1448750275
Geld

Domper voor spaarders: geen compensatie voor wie te laat geklaagd heeft

Rotterdam - Wie niet of te laat heeft geklaagd over de te hoge vermogensrendementsheffing, in de volksmond spaartaks, hoeft geen compensatie te krijgen. De Belastingdienst kan niet door een rechter worden verplicht spaarders te vergoeden die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt over de spaartaks. Dat heeft de Hoge Raad bepaald bij nieuwe uitspraken over de te hoge belasting op spaargeld. Het zal dus van het kabinet afhangen of er voor andere gedupeerde spaarders ook compensatie komt.

De hoogste rechter bepaalde in december nog dat de manier waarop de zogeheten vermogensrendementsheffing wordt geheven, niet door de beugel kan. Spaarders betaalden namelijk belasting over fictief rendement dat ze nooit hadden behaald. Maar die uitspraak geldt alleen voor mensen die tijdig hun beklag hadden ingediend.

Voldoe je daar niet aan dan bestaat er volgens de Hoge Raad ook geen recht op wat bij de fiscus „ambtshalve vermindering” wordt genoemd. Een verzoek daartoe had nog een uitkomst kunnen bieden, maar er zitten speciale voorwaarden aan. En daar wordt niet aan voldaan omdat iemands aanslag in zo’n geval al onherroepelijk is vast komen te staan voordat de Hoge Raad eind vorig jaar met zijn conclusies kwam.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) werkte al aan compensaties. Zo’n 60.000 spaarders die bezwaar hadden gemaakt tegen de belasting voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 krijgen voor 4 augustus automatisch geld teruggestort. Maar voor mensen die niet op tijd bezwaar hadden ingediend en van wie de aanslag al vaststaat, is nog geen herstelregeling opgetuigd. Het kabinet wilde daarvoor eerst deze nieuwe conclusies van de Hoge Raad afwachten.

In een reactie op Twitter zegt Van Rij dat het goed is „dat deze uitspraak er nu al is.” Nu kan het kabinet „zorgvuldig bestuderen of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers”, aldus de bewindsman. Wat het kabinet uiteindelijk besluit, laat het uiterlijk op Prinsjesdag weten.

Dat de fiscus juridisch niet is verplicht om alle gedupeerde spaarders te vergoeden, hoeft niet te betekenen dat dit niet alsnog gebeurt. Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, wees er voorafgaand aan de uitspraken van vrijdag op dat de staatssecretaris hoe dan ook de mogelijkheid heeft om ook die andere mensen te vergoeden.

Dat zou de bewindsman volgens hem altijd nog kunnen doen via een politiek besluit. Hij voegde daaraan toe dat het eigenlijk „niet eerlijk” en „niet netjes” zou zijn als de staatssecretaris zou weigeren om voor iedereen die het betreft, met geld over de brug te komen.

Daar is politiek ook wel animo voor. De Tweede Kamer heeft er eerder al voor gepleit in elk geval alle ’kleine spaarders’ te compenseren, al is nog onduidelijk wie daar precies onder vallen.

Voor de schatkist is de uitspraak van de Hoge Raad desalniettemin een meevaller. Op het ministerie van Financiën was al berekend wat de kosten zouden zijn als iedereen zijn te veel betaalde taks terug zou krijgen, de uitkomst van die som liep richting 12 miljard euro. Door de ruimte die de Hoge Raad biedt, kan Van Rij die financiële schade beperkter houden.