Financieel/Geld
1455919
Geld

Belastingopbrengst gemeenten stijgt met 2,5%

Gemeenten verwachten volgend jaar €9,7 miljard aan belastingen te innen, 2,5% meer dan de €9,5 miljard die in 2017 werd begroot.

De onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn goed voor €7,3 miljard en daarmee de belangrijkste belastingen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van gemeentelijke begrotingen voor 2018.

De ozb-opbrengst stijgt met 2,5% naar €4 miljard, daarmee staat de groei gelijk aan de stijging in 2017. In de jaren voor 2017 groeide de ozb minder hard. De inkomsten uit de ozb op niet-woningen groeit met 2,7% iets harder dan ozb-opbrengsten op woningen (2,3%).

De grootste stijger onder de kleinere heffingen is de precariobelasting die bedrijven betalen voor het gebruik van openbare grond, bijvoorbeeld voor kabels en terrassen. De opbrengsten uit precariobelasting stijgen met 11,3%. De inkomsten uit deze heffing nemen al sinds 2011 met meer dan 10% per jaar toe. De precariobelasting voor nutsbedrijven is omstreden omdat deze de water- of energierekening doet stijgen.