Nieuws/Financieel
1459876463
Financieel

Levensverwachting stijgt ondanks coronasterfte

AOW-leeftijd gaat opnieuw omhoog

Amsterdam - De AOW-leeftijd gaat met drie maanden omhoog doordat de levensverwachting verder stijgt. Vanaf 2028 krijgen mensen hun AOW als ze 67 jaar en drie maanden zijn. Hiermee komt een einde aan de stabiele pensioenleeftijd van 67 jaar in voorgaande jaren.

Dit blijkt uit berekeningen van deze krant op basis van de nieuwe levensverwachting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen bevestigt dit: „Op basis van de rekenformule zou de gestegen levensverwachting leiden tot een kwartaal erbij.”

Corona zorgde voor hogere sterfte in Nederland. Daardoor daalde de levensverwachting de afgelopen twee jaar van ouderen. Maar volgens nieuwe prognoses worden we gemiddeld genomen in de komende jaren weer ouder. Dat meldt het CBS. „Wij zien geen reden om aan te nemen dat de trend van voor corona niet wordt doorgezet”, zegt CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen. „Wij verwachten dus dat de stijging van de levensverwachting doorzet.”

Volgens de nieuwste voorspellingen komt de levensverwachting van 65-jarigen in 2028 uit op 21,05 jaar. De structurele ontwikkeling is dat Nederlanders gemiddeld steeds ouder worden. Corona zorgde voor een trendbreuk die volgens Van Gaalen ’tijdelijk’ is.

Het CBS kijkt steeds enkele jaren vooruit om de levensverwachting te bepalen van iedereen die dan 65 jaar is. Op basis hiervan stelt de minister van Sociale Zaken jaarlijks de AOW-leeftijd over vijf jaar vast. Zo kunnen oudere werkenden bijtijds anticiperen op een veranderende AOW-leeftijd.

Om de oude dag betaalbaar te houden, is de vaste AOW-leeftijd van 65 jaar vanaf 2013 losgelaten. De stijgende pensioenleeftijd is ingevoerd door kabinet-Rutte I. Later is die stijging versneld door Rutte II. Dat leidde tot protest van vakbonden die bij het Pensioenakkoord in 2019 hebben bedongen dat de AOW-leeftijd weer minder hard zou gaan stijgen. Op dit moment is de AOW-leeftijd 66 jaar en zeven maanden. In 2023 en in 2024 stijgt die met respectievelijk drie en twee maanden.

Levensverwachting

De AOW-leeftijd is rechtstreeks gekoppeld aan de levensverwachting van ouderen. Aanvankelijk was de bedoeling dat dat een op een zou worden doorvertaald. Dan zouden mensen een jaar langer moeten werken als de levensverwachting met een jaar toeneemt. Sinds het Pensioenakkoord is die koppeling aangepast. Nu wordt twee derde van de stijging van de levensverwachting doorvertaald naar een hogere AOW-leeftijd. Volgens deze prognoses zou de AOW-leeftijd in 2039 uitkomen op 68 jaar.

In de jaren 2020 en 2021 daalde de levensverwachting van ouderen. Maar inmiddels is de stijgende lijn volgens het CBS weer ingezet. „Corona krijgt geen structureel effect op de levensverwachting van mensen”, zegt onderzoeker Van Gaalen. „Er zijn wel degelijk meer mensen overleden dan verwacht, de levensverwachting heeft op dit moment een knauw gekregen.”

„Er zijn allerlei plussen en minnen die met de pandemie samenhangen. Zo heeft de pandemie er ook voor gezorgd dat er een ongelofelijke ontwikkeling plaatsvond in de bestrijding van infectieziekten.” Volgens Van Gaalen blijkt uit het verleden dat de trend uiteindelijk weer wordt doorgezet. „Als je kijkt naar de levensverwachting in andere landen zie je dat we het plafond nog niet hebben bereikt. De levensverwachting in landen als Frankrijk, Italië, Spanje en Japan is hoger. Binnen Europa zijn wij een middenmoter.”