Financieel/Geld
1461467421
Geld

Vangnet NHG blijft populair

Amsterdam - De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is onverminderd populair onder woningeigenaren. Zeven op de tien nieuwe hypotheken voor woningen onder de NHG-grens werden vorig jaar afgesloten met vangnetgarantie, blijkt uit het jaarverslag van NHG.

Het gemiddelde hypotheekrentevoordeel voor afsluiters van een NHG-hypotheek met de maximale loan-to-value (hoogte van de lening in relatie tot de woningwaarde) bedroeg eind 2019 0,45 procentpunt, en ligt daarmee in lijn met 2018. Woningen tot €290.000 kwamen vorig jaar in aanmerking voor NHG, dit jaar is die grens verhoogd naar €310.000.

„De populariteit van de NHG-hypotheek is logisch”, zegt Oscar Noorlag van Van Bruggen Adviesgroep. „Dankzij het rentevoordeel is de eenmalige vergoeding die afsluiters betalen voor een hypotheek met NHG, vorig jaar 0,9% van de lening, snel terugverdiend, vaak al binnen twee jaar.”

Meer NHG in Almere

In 2019 bedroeg het aantal nieuwe hypotheekgaranties ruim 120.000, een stijging van 8% ten opzichte van 2018. Vooral huizenkopers in Almere sloten in 2019 weer vaker een hypotheek met NHG af, na een flinke daling in 2017 en 2018. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was juist sprake van een afname door de stijgende huizenprijzen.

Het aantal hypotheken met NHG blijft afgezet tegen het totaal aantal afgesloten hypotheken (volgens het Kadaster) constant, met een marktaandeel van 32% in zowel 2018 als 2019.

In 2019 werden meer hypotheken afgesloten dan in 2018. Vooral doorstromers sluiten vaker een niet-NHG-hypotheek af, omdat de waarde van hun woning boven de grens uitkomt. In de tweede helft van 2019 steeg het aantal huishoudens dat de NHG-lening gebruikte voor achterstallig onderhoud van de woning of energiebesparende maatregelen, staat in het NHG-jaarverslag.

Vorig jaar deden 384 huishoudens een beroep op de NHG vanwege onvermijdelijke verkoop van hun huis met verlies. In 2018 waren dat er nog ruim duizend en in 2014, het zwaarste jaar van de vorige financiële crisis, 4799. In 2019 daalde het gemiddelde uitgekeerde verliesbedrag verder naar €14.756.

Coronatijd

De verwachting is dat dit jaar meer mensen in de financiële problemen komen door het verlies van hun baan of terugval van inkomsten. „Het vangnet van de NHG laat juist in coronatijd zijn waarde zien”, zegt Noorlag. „Geldverstrekkers gaan ruimhartiger om met verzoeken om uitstel van betaling bij NHG-hypotheken. Bovendien is de borgtochtprovisie dit jaar verder verlaagd naar 0,7%, waardoor deze eenmalige vergoeding nog sneller is terugverdiend.”

NHG werpt in het jaarverslag een vooruitblik op de gevolgen van de coronacrisis. „De Nederlandse economie wordt sterk geraakt, hoewel de mate waarin dit voor woningeigenaren tot betalingsproblemen en/of gedwongen verkopen leidt nu nog onzeker is”, schrijft de organisatie. Het aantal garanties ligt op het niveau van vorig jaar en de afname van het aantal verliesdeclaraties zet tot nu toe door, blijkt uit de cijfers van NHG.

Een hypotheek met NHG biedt ook bescherming bij betalingsproblemen door echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of overlijden. NHG zoekt mee naar een oplossing om te voorkomen dat het huis met verlies verkocht moet worden. Een eventuele restschuld bij gedwongen verkoop wordt kwijtgescholden.