Nieuws/Financieel
1463628
Financieel

Column: Juiste beleggingsvisie op 2018?

Tjerk Smelt, beleggingsexpert bij Indexus.

Tjerk Smelt, beleggingsexpert bij Indexus.

De laatste maand van het jaar staat traditioneel in het teken van vooruitkijken. Elke toonaangevende bank of vermogensbeheerder stuurt zijn of haar visie op het komende beursjaar. Wat gaat de beurs doen? Welke regio’s en sectoren zullen het gaan maken en wat is het koersdoel van de dollar? Natuurlijk zijn de lijstjes het mooiste; de getipte aandelen die het in het komende jaar moeten gaan maken, al dan niet met onderbouwing.

Tjerk Smelt, beleggingsexpert bij Indexus.

Tjerk Smelt, beleggingsexpert bij Indexus.

Wat werd er dan een jaar geleden over beursjaar 2017 gemeld? De lijst is onuitputtelijk, maar een greep uit de visies meldt onder andere dat een hoge mate van turbulentie op de markten onvermijdelijk zou zijn door de verschillende verkiezingen.

Verkiezingen die wel eens goed zouden kunnen uitpakken voor populistische partijen. Een volgende bank melde over de grote kans dat de Europese rente zou stijgen door het afbouwen van de steunaankopen. En een belangrijk thema dat aangehaald werd waren de aangekondigde belastingmaatregelen van Trump.

Scheef

Deze thema’s zijn zoals bekend niet helemaal of helemaal niet uitgekomen; alhoewel de belastingmaatregelen van Trump nu wachten op de laatste handtekening en de aandelenkoersen daar reeds voor een groot deel op vooruitgelopen zijn.

De visie op de dollar was wellicht het meest scheef. De verwachte pariteit of een nog sterkere dollar ten opzichte van de euro bleef uit en de omgekeerde beweging resulteert tot op heden in een verlies van meer dan 10%.

Eén bank maakte zich er erg makkelijk vanaf en opperde voor 2017 drie scenario’s. Ja, zo krijg je altijd wel ergens je gelijk; alhoewel het meest waarschijnlijke scenario (volgens de betreffende bank) niet uitkwam.

En was het dan alleen maar fout? Nee natuurlijk niet, de meeste partijen gaven aan dat de aandelenmarkt een bovengemiddeld rendement zou opleveren en de obligatiemarkt een onder gemiddeld. Dit is natuurlijk uitgekomen maar ook de bijbehorende regioverdelingen van de banken kwamen aardig overeen met de beursstijgingen die er daadwerkelijk geweest zijn.

Dat de Amerikaanse aandelenmarkt het zo goed zou doen was onderschat; na aftrek van het dollarresultaat klopte het wel weer, maar de vraag is of dat ook meegenomen werd in die visies.

2018

Wat opvalt bij de visies op 2018 is dat het allemaal ongelooflijk dicht bij elkaar ligt; de neuzen staan behoorlijk dezelfde kant op. De macro-economische groei, de regioverdeling, de valutavisies, zoek de verschillen, deze zijn er nauwelijks. Globaal geldt dat de groei te zoeken zou zijn in Europa (voor het fundament in de portefeuille), gevolgd door Japan en een mindere weging van de Verenigde Staten, De bovengemiddelde groei, maar met meer risico, moet gezocht worden in de Emerging Markets en dan vooral in het Oosten (China, India). De dollar wordt niet de hemel in geprezen en kan op langere termijn juist terrein prijsgeven.

Goed of fout?

En hoe moet je een bank of vermogensbeheerder beoordelen wiens visie na een jaar niet helemaal uitgekomen is? Is dat dan direct een partij met een waardeloze visie? Uiteindelijk worden er voorspellingen gedaan of verwachtingen uitgesproken die al veel eerder dan het jaareinde de koersdoelen bereikt kunnen hebben.

Vanzelfsprekend kunnen er gedurende een jaar ook dermate fundamentele wijzigingen voordoen dat er een bijstelling plaatsvindt in de visie. Geen probleem zou je zeggen, dat hoort immers bij goed vermogensbeheer. Toch wordt de partij of analist opgehangen aan het lijstje dat aan het einde van het jaar beoordeeld wordt en niet halverwege.

Een heel ander aspect is wat er daadwerkelijk gedaan wordt met de lijstjes. Zijn de lijstjes slechts voor de publiciteit of wordt de cliëntenportefeuille ook daadwerkelijk op die wijze belegd? De macro-economische visies zullen ongetwijfeld ook opgevolgd worden in een portefeuille, maar de individuele titels?

Zo tipte een voorman van een grootbank voor dit jaar het aandeel Amazon inclusief een degelijke onderbouwing. Wanneer de cliënten van de betreffende bank daadwerkelijk vanaf 1 januari tot nu die positie in portefeuille hadden zou dat een absolute topper zijn geweest, ondanks de negatieve dollar. De betreffende bank belegt echter voor 80% van de cliënten in beleggingsfondsen en de portefeuille met dit aandeel in beheer of advies kom je in de praktijk nauwelijks tegen. Dus leuk voor de bühne!

Het spel in 2018

De lijstjes zijn dus met name voor het spel. De meeste lijstjes bestaan sowieso uit aandelen die je niet snel tegenkomt in het fundament van een portefeuille. De praktijk zal zich ook niet aanpassen aan de lijstjes die op jaareinde beoordeeld worden. Beleggen en vermogensbeheer betekent doorlopende aandacht en het minitoren van de ontwikkelingen binnen en buiten de portefeuille en de eigen visie.

Laten we vooral doorgaan met het opstellen van lijstjes en het doen van voorspellingen, het is en blijft vermakelijk. Ook al is het de concurrentie, je hoeft ze niet op te hangen aan hun voorspellingen. En onze tip voor 2018? Het belangrijkste is de zorg voor opvolging van de tip; draag zorg voor continuïteit!

Tjerk Smelt DSI Beleggingsadviseur Indexus, experts in indexbeleggen

Deze publicatie is niet bedoeld als (individueel) beleggingsadvies noch als een uitnodiging of een aanbod effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Besproken effecten kunnen voorkomen in de portefeuilles van cliënten en/of medewerkers van Indexus. Een ieder die informatie uit deze publicatie ten grondslag legt aan aan- en verkooptransacties in financiële instrumenten, doet dat op eigen risico. Vraag vrijblijvend ons eBook ETF Theorie & Praktijk aan.