Financieel/Geld

Alleen ziekenhuizen zien inkomsten groeien

Kassa!

Kassa!

Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Hoewel de vraag naar zorg in Nederland steeds groter wordt, zagen alleen ziekenhuizen de inkomsten toenemen de afgelopen vijf jaar. Bij verpleeghuizen en thuiszorginstellingen daalde de omzet in die periode, blijkt uit cijfers van inkoopcoöperatie Intrakoop.

Kassa!

Kassa!

Hollandse Hoogte

De gezamenlijke omzet van ziekenhuizen steeg in de periode 2011-2015 met bijna 16% naar €24,6 miljard. Verpleeg- en verzorgingshuizen zagen de inkomsten dalen tot €16,5 miljard. De omzet van zorgorganisaties in de gehandicaptensector en geestelijke gezondheidszorg bleef nagenoeg gelijk.

De ziekenhuissector is volgens Intrakoop het meest stabiel, met een winstgevendheid van gemiddeld 2%. Bij de verzorginghuizen en thuiszorg vertoont de winst een dalende trend. De gehandicaptensector is volgens de organisatie het meest winstgevend.

Intrakoop is een inkoopcoöperatie voor zorginstellingen en heeft ongeveer zeshonderd leden door het land.