Nieuws/Financieel
1484172129
Financieel

Meer bedrijvigheid diensten eurozone

Londen - De bedrijvigheid in de dienstensector in de eurozone is in november sneller toegenomen dan verwacht. Dat komt naar voren uit definitieve cijfers van marktonderzoeker Markit.

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid in de sector weerspiegelt, noteerde een stand van 51,9 terwijl bij een voorlopige raming een niveau van 51,5 werd gemeld. In oktober kwam de graadmeter nog op 52,2 uit. Een stand boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. De samengestelde index, met ook de industrie, kwam uit op 50,6 gelijk aan een maand eerder.

De index voor de Duitse dienstensector noteerde 51,7 tegen 51,3 bij een voorlopige raming. De graadmeter voor de dienstensector in Frankrijk was 52,2, wat lager was dan de eerder gerapporteerde 52,9. In Italië groeide de bedrijvigheid in de dienstensector met een score van 50,4 maar net. In Spanje werd een stand van 53,2 genoteerd en dat was een sterkere groei van verwacht.

De Britse dienstensector kromp iets minder hard dan werd verwacht. De graadmeter daarbij kwam op basis van een definitief cijfer uit op 49,3. Bij een voorlopig cijfer was dat nog 48,6. Economen verwachtten door de bank genomen dat het definitieve cijfer gelijk zou zijn aan dat voorlopige.