Financieel/Geld
1484777
Geld

Zware tijden voor golddiggers door regels huwelijk

Zo ziet 2018 er financieel uit

Het nieuwe jaar brengt een aantal financiële veranderingen met zich mee. Per 1 januari gaan bijvoorbeeld toeslagen en het minimumloon omhoog, net als de AOW-leeftijd. Golddiggers krijgen het moeilijk.

Strakkere regels huwelijk

Trouwen om het geld? Vanaf maandag wordt dat een stuk moeilijker: het huwelijk in gemeenschap van goederen gaat aan de ketting. Het automatisme dat alles wat de echtelieden hebben – bezittingen, vermogen én schulden – vanaf het ’Ja, ik wil’ een gezamenlijk bezit is, verdwijnt op 1 januari.

Als een van de partners voor het huwelijk bijvoorbeeld al een eigen bedrijf heeft, komt dat voortaan niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen terecht. Dat bedrijf wordt dan ook niet meer in de boedelscheiding meegenomen als het huwelijk strandt. Ook profiteren van schenkingen en erfenissen wordt een stuk lastiger.

De nieuwe regels moeten voorkomen dat constructies via een huwelijksgemeenschap worden aangegaan louter met het doel om er fiscaal voordeel mee te halen. Ook staan golddiggers, die alleen maar trouwen om er zelf financieel beter van te worden, vanaf komend jaar zo goed als buitenspel.

Minder delen

De Wet Beperking Wettelijke Gemeenschap van Goederen houdt in dat er minder wordt gedeeld. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd onder de gezamenlijke boedel vallen. Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk vallen daarbuiten.

Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven door de nieuwe wet persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Dat moet wel kunnen worden aangetoond, zoals bij een echtscheiding of overlijden. Zorg dus voor een goede administratie! Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners daar niets van weet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk. Voor veel ondernemers en hun partners is het ook met de nieuwe huwelijksregels nodig om waterdichte huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Een schuldeiser van het bedrijf kan zich namelijk uiteindelijk op de gezamenlijke bezittingen verhalen. Een bedrijf dat tijdens het huwelijk wordt gestart, valt volgens de nieuwe huwelijksregels in de gemeenschap van goederen en moet bij scheiding worden gedeeld.

De nieuwe regels hebben geen gevolgen voor pensioenen. De wet gaat er vanuit dat je het ouderdomspensioen dat je tijdens het huwelijk opbouwt, bij scheiding door tweeën deelt. Als je dat niet wilt, kun je dat regelen in huwelijkse voorwaarden (voor of tijdens je huwelijk) of in een echtscheidingsconvenant (bij de scheiding).

Minimumloon

Per 1 januari 2018 gaat het minimumloon omhoog. En voor extra uren (ook wel meerwerk genoemd) krijg je voortaan gemiddeld minstens het minimumloon. Onder extra uren vallen uren die je meer werkt dan vermeld in je contract of als je meer uren werkt dan de werkweek telt in jouw branche of organisatie. Een volledige werkweek kan 36 tot maximaal 40 uur tellen. Een voorbeeld: als je werkweek 40 uur telt en je werkt er 45, dan moet je over die 45 uur gemiddeld minstens het minimumloon krijgen.

Starters

Eigen bedrijf beginnen? Het maximale starterskrediet gaat in 2018 omhoog naar € 36.155 (was €35.677).

Kinderopvang

Vanaf 2018 gaat de kinderopvangtoeslag omhoog. De hoogte ervan hangt af van het gezamenlijk inkomen. En van de soort opvang en hoeveel kinderen er gebruik van maken binnen een gezin. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Let op: je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Zorgtoeslag

Ook de zorgtoeslag gaat omhoog: de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2018 met €73 tot €1139. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met €79 naar €2121.

Er verandert meer in de zorg. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage wordt verlaagd van 12,5 naar 10%. Ruim dertigduizend mensen gaan er hierdoor op vooruit, vooral mensen met een middeninkomen. Zij betalen €30 tot €150 euro minder per maand.

Om die kosten voor huishoudens binnen de perken te houden, wil het kabinet verder de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg van 8% verlagen naar 4% van het vermogen.

Ook is het de bedoeling dat huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente, hiervoor een abonnementstarief van €17,50 per vier weken gaan betalen.

De bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van €250 per jaar. Eerder werd al besloten om het eigen risico voor de zorgverzekering op €385 te bevriezen.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat komend jaar van 65 jaar en 9 maanden naar exact 66 jaar.

Wajong

Slecht nieuws voor de tienduizenden jongeren met een arbeidsongeschiktheidsuitkering: de zogenoemde Wajong wordt gelijkgetrokken met de uitkering in de Participatiewet. Wajongers met arbeidsvermogen krijgen volgend jaar nog maar 70% van het minimumloon, tegen 75% nu. Dat scheelt volgens FNV €80 per maand. Wajongers blijven wel vrijgesteld van de partner- en vermogenstoets.