Nieuws/Financieel
1488845164
Financieel

Groot leed bij horeca en recreatie

Podia als Paradiso worden zwaar getroffen.

Podia als Paradiso worden zwaar getroffen.

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal van 2020 sterk toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal, maar blijft historisch laag. Wel zijn er grote verschillen tussen bedrijfstakken.

Podia als Paradiso worden zwaar getroffen.

Podia als Paradiso worden zwaar getroffen.

De detailhandel is vooral positief gestemd, terwijl horecaondernemers nog altijd erg pessimistisch zijn. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van CBS, KvK, economische Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Het ondernemersvertrouwen bereikte in het tweede kwartaal van 2020 door de coronacrisis met -37 het dieptepunt sinds de start van de meting eind 2008. In het derde kwartaal is het hersteld tot een niveau van -19,3. Op de detailhandel na (+4,5) blijft het sentiment in alle bedrijfstakken negatief.

Grote verschillen

Ook in de bedrijfsresultaten van het afgelopen halfjaar zijn grote verschillen te zien. Bijna de helft van de ondernemers heeft het eerste halfjaar van 2020 afgesloten met winst, 27% meldt een negatief bedrijfsresultaat, terwijl 18% aangeeft winst noch verlies gemaakt te hebben.

Dat beeld ziet er heel anders uit bij ondernemers in de cultuur, sport en recreatie. Daar noteerde slechts 4% een positief bedrijfsresultaat in het eerste halfjaar en zag 78% de cijfers in het rood lopen. In de horeca schreef 7% van de ondernemers zwarte cijfers en leed 77% verlies.

De coronacrisis heeft ook grote invloed op de investeringen. Ruim 43% van de ondernemers geeft aan dat geplande investeringen langzamer doorgevoerd of gestart zijn, stil liggen of geheel geschrapt zijn. Er zijn echter ook ondernemers (11%) die investeringen juist sneller doorvoeren, eerder starten of ongepland zijn gaan investeren.