Financieel/Ondernemen
149112
Ondernemen

Voorbereiden op privacywet

Amsterdam - Bedrijven die persoonsgegevens verwerken krijgen vanaf volgend jaar meer verplichtingen. Als ze in de fout gaan, kunnen ze een boete opgelegd krijgen van maximaal €20 miljoen of 4% van de jaaromzet.

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Europese privacywetgeving versterkt de positie van mensen van wie gegevens worden verwerkt. Nieuw is het recht op ’dataportabiliteit’. Betrokkenen moeten hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en naar wens kunnen doorgeven aan een andere organisatie. Verlies of ontvreemding van persoonsgegevens moet sneller gemeld worden. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert bedrijven op tijd te beginnen met het invoeren van de nieuwe regels.