Nieuws/Financieel
149452
Financieel

Veel bedrijven hebben moeite om met de tijd mee te gaan

Innoveren kun je leren

Hoewel technologie een grote rol speelt bij innovatieprojecten, zijn de mensen die het uitvoeren allesbepalend.

Hoewel technologie een grote rol speelt bij innovatieprojecten, zijn de mensen die het uitvoeren allesbepalend.

Amsterdam - Waar je als bedrijf tien jaar geleden nog rustig een jaartje over de impact van technologie kon nadenken, móet je nu innoveren. Maar dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

Hoewel technologie een grote rol speelt bij innovatieprojecten, zijn de mensen die het uitvoeren allesbepalend.

Hoewel technologie een grote rol speelt bij innovatieprojecten, zijn de mensen die het uitvoeren allesbepalend.

Accountantsbureau Deloitte identificeert na jaren van kijkjes in keukens en innovatiemissers op de eigen werkvloer vijf lessen die op alle bedrijven van toepassing zijn. ,,Hoewel ze mogelijk niet heel verrassend klinken, gebeuren deze dingen nog steeds te weinig”, zegt hoofd innovatie Alexandre Janssen. „Denk aan iets voor de hand liggends zoals het voldoende bedienen van de online klant: erg belangrijk, maar wat de boer niet kent... Zo kun je jezelf buitenspel zetten.” Maar hoe doe je dat, innoveren?

De top aan boord

Volgens Janssen is betrokkenheid van de directie een absolute voorwaarde voor het slagen van een innovatief project. ,,Maar dat lukt alleen door te investeren in bewustwordingsprogramma’s.” Hij adviseert ondernemers om open te staan voor suggesties van anderen binnen de organisatie en ruimte voor experimenteren te creëeren, zonder er continu bovenop te zitten.

Draagvlak

Ook investeren in communicatie is een must: wat doen we, waarom is dat belangrijk, wat betekent dat concreet? ,,Bij een corporate organisatie wordt iemand aangewezen om te innoveren, in kleine bedrijven verloopt draagvlak maken organisch. Maar zorg in beide gevallen dat de rest betrokken raakt, door in te spelen op cultuur: laat mensen de toegevoegde waarde van een idee inzien door ‘ambassadeurs’ aan te stellen, die vanuit intrinsieke motivatie ideeën een-op-een ‘inmasseren’ bij de rest: ‘Hey, zullen we samen sparren?’ Dat werkt beter dan van bovenaf.”

Het immuunsysteem

Janssen wijst er op dat elke organisatie een ‘immunsysteem’ heeft. „Vergelijk het met een bacterie in je lijf: zolang hij niks doet, vindt je lichaam het prima. Als hij de dagelijkse gang van zaken gaat verstoren, gaat je lijf tegensputteren.” Het immuunsysteem van een organisatie wordt actief als de status quo moet veranderen en er belangen op het spel staan. ,,Zodra iemand zegt: ‘Zouden we dit een keer anders doen?’, zullen bepaalde krachten dat proberen tegen te werken.”

Scherpe doelen

Janssen heeft vaak gezien hoe makkelijk het is om verliefd te worden op je eigen project, en eventuele tekortkomingen niet meer te (willen) zien. ,,De uitdaging zit hem in het concreet maken van je idee en het in de markt zetten. Formuleer duidelijke go/no-go-momenten en stel scherpe doelen om projecten verder te helpen, zonder ze te vroeg de nek om te draaien. Niet meteen opgeven bij tegenslag, maar pas op voor getrek aan een dood paard.”

Topteams

Een bedrijf kan de briljantste ideëen hebben, maar de mensen die het uitvoeren zijn allesbepalend. Janssen wijst erop dat degene met het idee lang niet altijd degene is die het moet uitvoeren. Ook kan de samenstelling van een team gedurende een project veranderen. ,,Vaak heerst het idee dat een initiatiefnemer een project altijd moet blijven leiden, maar dat hoeft niet zo te zijn. In de beginfase spelen creativiteit en ondernemerschap een grote rol, later worden eigenschappen als besluitvaardigheid, doorzettingsvermogen en gedisciplineerde uitvoering belangrijk.”