1495930
Financieel

Column: Winstgevende beleggingsmaanden

In mijn column besteed ik regelmatig aandacht aan het verloop van de AEX-index en de aandelenfondsen daarin. Als technisch analist mag ik terugkijken om vervolgens vast te stellen wat de markt naar alle waarschijnlijkheid gaat doen. Eenvoudige strategie Winstgevend beleggen

Het is dan altijd weer spannend om te zien of de markt zich aan de technische spelregels houdt. Hoe betrouwbaar is de markt hierin? Een terugblik over de afgelopen dertig jaar levert een interessant beeld op.

Winstgevendheid

Om een zinnige uitspraak te kunnen doen over de betrouwbaarheid van de markt is het gewenst een strategie te definiëren op basis waarvan wordt belegd. Simpel gezegd, je moet weten wanneer je in de markt stapt en wanneer er weer uit. Deze regels moeten getest worden om vast te kunnen stellen of de handelsregels geld opleveren. Wanneer is een strategie voor een belegger interessant, lees winstgevend?

Kort maar krachtig gezegd is een strategie aantrekkelijk als het volgende motto van toepassing is: "Meer winnen dan verliezen, met een grotere kans op winst". Een mooi motto dat elke belegger zal aanspreken. "Als ik beleg, weet ik dat ik een grotere kans op winst dan op verlies heb en als ik win is het resultaat groter dan het resultaat bij een verlies".

De statistici herkennen hierin de zogenaamde mathematische verwachting ofwel winstfactor en deze wordt als volgt berekend: gemiddelde winst x kans op winst / gemiddelde verlies x kans op verlies. Als de winstfactor een uitkomst van 1 heeft, wordt er niets gewonnen en niets verloren. Dus dat heeft geen zin. In de praktijk wordt een minimale winstfactor van 2 acceptabel geacht. Dit betekent dat tegenover elke euro verlies twee euro's winst staan.

Nu ga ik geen ingewikkelde strategie optuigen, waarvan ik de beleggingsresultaten statistisch ga onderbouwen met winstfactor en dergelijke. Ik hou het heel simpel, want ik wil slechts weten welke maanden in de afgelopen ruim dertig jaar winstgevend zijn geweest. De strategie luidt dan ook als volgt: ik investeer een vast bedrag aan het begin van elke maand en ik haal het geld weer uit de markt als de maand is afgesloten. Ik parkeer het geld vervolgens elf maanden en gebruik het weer als de betreffende maand aan de beurt is. Ik heb dus twaalf potjes met geld, een voor januari (potje 1), een voor februari (potje 2) etc.; het laatste potje is het decemberpotje. Met welk potje heb ik nu het beste resultaat geboekt? Als ik ben begonnen in januari 1984, dan zijn de gemiddelde resultaten per maand als volgt:

januari 0,69%, februari 0,81%, maart 2,14%, april 1,56%, mei -0,03%, juni 0,51%, juli 1,44%, augustus -0,98%, september -1,72%, oktober 0,55%, november 1,11%, december 2,83%.

Het jaargemiddelde komt uit op 8,97%, dus langere termijn beleggers scoren nog steeds met aandelenbeleggingen.

Verhouding winst en verlies

Nu is het weergeven van een gemiddelde opbrengst per maand wel interessant, maar het zegt niet zoveel over de winst- en verlieskansen. Om daar inzicht in te krijgen heb ik de winstfactor zoals hiervoor omschreven uitgerekend voor elke maand.

De rasechte statistici zullen wellicht met hun wenkbrauwen fronsen, want wat zegt een winstfactor per maand nu eigenlijk? Historisch koersverloop is toch niet in handelsregels te gieten? De gepresenteerde strategie is toch niet vanuit het laboratorium te sturen?

Dat klopt, maar het is wel aardig om vast te stellen welke maanden van het jaar in het verleden winstgevend zijn geweest. De resultaten uit het verleden worden eens op een andere manier gepresenteerd. Als we vervolgens uitgaan van de veronderstelling dat er in de financiële arena repeterend ofwel cyclisch gedrag waar te nemen is, dan kun je als belegger enigszins rekening houden met de thans gepresenteerde cijfers.

In de bijgaande tabel wordt per maand de winstfactor weergegeven. Zoals eerder genoemd is een winstfactor van 2 of hoger acceptabel. Dan blijkt dat de maanden maart, april, juni en vooral december voldoen aan het criterium. Mijn geldpotjes in deze maanden zijn wat betreft winstgevendheid het beste. De potjes voor de maanden mei, augustus en september lopen langzaam maar zeker leeg bij een winstfactor kleiner dan 1.

Voor het gehele jaar geldt overigens een gemiddelde winstfactor van 2,63%, hetgeen dus impliceert dat lange termijn aandelen beleggingen daadwerkelijk winstgevend zijn. Dat is goed nieuws voor de trendbeleggers. Het jaar 2017 paste met een plus van 12,7% prima in het rijtje. Benieuwd wat er eind 2018 voor percentage staat.

Disclaimer:

Nico Bakker is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.