Financieel/Geld
1503642
Geld

Vrijstaand huis maakt gelukkig

Mensen in een vrijstaand huis zijn vaker gelukkig met hun leven dan mensen met een etagewoning.

Dat blijkt uit het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo geeft 97% van de bewoners van een vrijstaand huis gelukkig te zijn met zijn of haar leven, tegen 88% van de etagebewoners. De mensen die een tussenwoning bewonen zitten, hier -hoe toepasselijk- tussenin. Het verschil in tevredenheid kan niet worden toegeschreven aan andere kenmerken, zoals woninggrootte, -waarde, koop of huur, inkomen of onderwijsniveau.

Het soort woning is van grote invloed op het geluk van mensen, maar de woonomgeving is nog belangrijker. Daarbij speelt binding met de buurt een grote rol. Van de bewoners die een sterke binding met de buurt ervaren, is 97% tevreden met zijn of haar leven. Bij mensen die weinig binding met de buurt ervaren is dit 69%.

Wonen (huis en woonomgeving) is in grote mate bepalend voor de algemene tevredenheid. Van de 18-plussers die tevreden zijn met hun woning gaf 94% aan content te zijn met hun leven. Bij de ontevreden mensen was dat 69%. Van de bewoners die tevreden zijn met hun woonomgeving was ook 94% tevreden met zijn leven, tegen 80% van de mensen die ontevreden waren met hun woonomgeving.