Nieuws/Financieel
1507254
Financieel

Column: Premiestijgingen zorgverzekeringen door geldverspilling

Dit keer geen inhoudelijk artikel over de aanpassingen in de sociale zekerheidswetgeving, maar een meer emotioneel betoog. Wat is het geval?

Net als vele anderen heb ik mij de afgelopen maand mateloos gestoord aan de reclame van brillenketens. Ik zeg uitdrukkelijk ‘brillenketens’ en niet ‘opticienketens’, want van deze organisaties druipt de drang tot omzet dusdanig af dat ik aan vakmanschap begin te twijfelen. Deze ketens riepen op de radio en masse op tot het benutten van de ruimte op je zorgpolis om nog snel een nieuwe bril aan te schaffen. Er wordt niet gesteld dat je dit alleen moet doen als je een bril, net als een medicijn, nodig hebt voor je gezondheid. Nee, je hebt ‘recht’ op een nieuwe bril en je bent eigenlijk een sukkel als je er geen gebruik van maakt! En dat net na een lange formatie waarin de zorgverzekeringen, en meer specifiek de hoogte van het eigen risico in de zorg, zo prominent aan de orde zijn gekomen. Maar niet alleen het eigenrisico van de basisverzekering, ook wordt de continuïteit van de aanvullende dekkingen al in twijfel getrokken.

En dan zulke boodschappen van brillenketens waarmee de zorgverzekeraars afspraken maken voor forse kortingen als je bij hen een bril aanschaft. Bij mij komt maar één gedachte naar boven: geldverspilling voor onnodige medicijnen in de vorm van een bril. Want uiteindelijk moeten alle kosten door de verzekerden zelf worden betaald in de vorm van premies. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat het de jaarlijkse premiestijging geen goed doet als er onnodige brillen worden aangeschaft, enkel ‘omdat je nog onbenutte ruimte op je zorgpolis hebt’.

Kostenverspilling

En als we het dan toch over kostenverspilling in de zorg en de macht van verzekeraars hebben, dan kom ik wat dichter bij huis. Ik woon in een plaats waar vroeger twee ziekenhuizen waren. De oorspronkelijke reden hiervan komt nog uit de tijd van de verzuiling. Dat één van de twee jaren geleden moest verdwijnen en verplaatst werd naar de buurgemeente, is emotioneel gezien moeilijk geweest, maar rationeel logisch. Dat van het overgebleven ziekenhuis jaren geleden de EHBO verdween, was ook niet onlogisch. Immers, het andere (verplaatste) ziekenhuis had er nog één en dat was qua bereikbaarheid acceptabel.

Maar wat zien we vervolgens in korte tijd gebeuren? Eerst werd afgelopen jaar onder druk van een zorgverzekeraar deze enig overgebleven EHBO-post opgeheven en naar Den Haag ‘verplaatst’. Dit ondanks groot protest van de artsen, raadsleden en inwoners in de regio. Hierbij moet worden beseft dat het hier om gemeentes met een inwonertal van richting de 200.000 gaat. Uitsluitend vanuit kostenoogpunt van de dominante verzekeraar moeten deze veelal oudere inwoners nu plots forse extra reistijd naar een EHBO-post accepteren.

Maar niet alleen ouderen, de gesloten EHBO-post lag ook nog eens te midden van een ongelooflijk groot aantal sportaccommodaties die bijna continu benut worden door duizenden sporters. De wachtrijen in de weekenden waren al bijna onaanvaardbaar en nu kunnen deze patiënten eerst in de file aansluiten naar Den Haag om zich daar vervolgens te melden bij de ook al drukbezette EHBO-post. Voor het in stand houden van een belangrijke EHBO-post (en dat is toch echt een Zorgverzekeringsaangelegenheid) is geen geld, maar voor onnodige brillen wel!

Verbazing

Ik ben nog niet klaar. Want wat schetst mijn verbazing? Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat het enig overgebleven ziekenhuis ook wordt gesloten en dat alles wordt overgeheveld naar fusiepartner Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft. Om de inwoners gerust te stellen, wordt gesteld dat er wel een nieuwe kleine polikliniek wordt gebouwd, maar dat het bestaande ziekenhuis wordt afgebroken en dat de grond wordt verkocht. Heeft de NZa niet juist betoogd dat de groei van de ziekenhuizen ten koste van de zorg gaat? Ik waag mij niet aan inhoudelijke argumenten, daar zijn vakmensen voor. Waar ik wel mijn grote twijfels bij heb, is de financiële onderbouwing. De kosten van de zorg worden in grote mate onder invloed van de zorgverzekeraars bepaald. Enkele jaren terug is dit ziekenhuis op grote schaal verbouwd waarbij o.a. een nieuwe verdieping en nieuwe operatiekamers werden gemaakt en ook de poliklinieken zijn vernieuwd. Dit heeft veel geld gekost dat door de burgers en verzekerden is opgebracht. En dan een paar jaar later alles weer ongedaan maken om te verhuizen naar een ziekenhuis in Delft? En wel een geheel nieuwe polikliniek bouwen? Hier geld maar één woord: ‘Kapitaalvernietiging’ of misschien wel beter ‘geldverspilling’. Of vinden de specialisten het op en neer rijden te vermoeiend? En dat in tijden van discussie over de kosten in de zorg.

De marktwerking was ongetwijfeld een goed idee, maar ligt er niet te veel macht bij de zorgverzekeraars? Het is inderdaad misschien wat emotioneel en kort door de bocht, maar was het vroeger niet toch allemaal beter?