Nieuws/Financieel
1509763636
Financieel

Rekenrente wankelt

Minister Wouter Koolmees.

Minister Wouter Koolmees.

Den Haag - De pensioenonderhandelingen krijgen een onverwachte wending. De onderhandelaars sturen aan op een grote uitruil waarbij minister Koolmees (Sociale Zaken) bereid is de rekenrente af te schaffen en vakbonden pensioenzekerheden opgeven.

Minister Wouter Koolmees.

Minister Wouter Koolmees.

Dat zeggen directbetrokkenen bij de pensioenbesprekingen tegenover De Telegraaf.

Een woordvoerder van de minister bevestigt dit desgevraagd: „In één van de denkrichtingen spelen pensioenaanspraken en rekenrente inderdaad geen rol.”

Op een besloten overleg van de vakbonds- en werkgeversvoorzitters met Koolmees is half februari besloten een geheel nieuw pensioenmodel te onderzoeken dat buiten de kaders van het pensioenakkoord gaat. Onderhandelaars hebben vastgesteld dat het polderakkoord van vorig jaar juni niet tot een houdbaar pensioen leidt. Door de snel dalende rente blijft het pensioen uit dat akkoord zeer instabiel.

Pensioenfondsen moeten de rekenrente gebruiken om hun financiële situatie te berekenen. De toekomstige pensioenverplichtingen drukken steeds zwaarder op de balans doordat de rente hard daalt. Daardoor blijft de situatie voor pensioenfondsen nijpend, ook in jaren dat ze fantastische beleggingsrendementen boeken. Jaar op jaar dreigen kortingen op de pensioenen.

Inleggen op premie

Als de rekenrente wordt afgeschaft, verdwijnt de kortingsdreiging. Pensioenspaarders leggen dan maandelijks hun premie in en aan het einde van de loopbaan wordt dan duidelijk hoeveel pensioen ermee is opgebouwd. Door ook de pensioenaanspraak te schrappen wordt het veel lastiger om vooraf te sturen op een gewenst pensioenresultaat.