Financieel/Geld
1521790485
Geld

’Vaker bezwaar gemaakt tegen WOZ-waarde’

Een lagere WOZ-waarde kan belastingverlaging opleveren.

Een lagere WOZ-waarde kan belastingverlaging opleveren.

Amsterdam - Huizenbezitters maken dit jaar vaker bezwaar tegen hun WOZ-waarde. In de eerste weken van het jaar steeg het aantal bezwaren met bijna 50% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Een lagere WOZ-waarde kan belastingverlaging opleveren.

Een lagere WOZ-waarde kan belastingverlaging opleveren.

Dat meldt Previcus Vastgoed, een bedrijf dat zich specialiseert in het gratis aanvechten van de bepaalde WOZ-waarde. Het vastgoedbedrijf denkt dat vooral ondernemers kritischer kijken naar hun uitgavenpatroon, en daarom hopen belasting te besparen met een lagere WOZ-waarde. Vooral bedrijven tekenen namelijk vaker bezwaar aan.

Lockdown

„De lockdown heeft een negatieve invloed op de waarde van horeca- en winkelpanden, maar bijvoorbeeld ook het vastgoed van sportclubs. Die correctie is bij veel WOZ-beschikkingen niet doorgevoerd”, zegt Michel Uyen. De peildatum voor de laatste WOZ-waarde is 1 januari 2020: nog voordat de coronacrisis toesloeg in Nederland.

De WOZ-waarde van een woning wordt gebruikt als basis voor onder andere de onroerendezaakbelasting van de gemeente en het eigenwoningforfait. Ook wordt erfbelasting gebaseerd op de WOZ-waarde.

Voordelen hoge WOZ

Een hoge WOZ-waarde kan overigens ook voordelen hebben. Zo is het vaak mogelijk aan de hand van deze bepaling de risico-opslag op de hypotheekrente te laten schrappen.

Bij de meeste gemeentes is het tot april mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Dit moet binnen zes weken na ontvangst van de beschikking.

Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan burgers die al dan niet met hulp van een gratis bezwaarbureau hun WOZ-waarde aanvechten. Zij moeten namelijk de proceskosten vergoeden als de burger in het gelijk wordt gesteld. Dit kan tot wel €1500 belastinggeld oplopen.