Nieuws/Financieel
1522479265
Financieel

NAM gebukt onder toename schadeclaims aardbevingen

ASSEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in het coronajaar veel last gehad van de lage olie- en gasprijzen, maar moest ook extra geld opzij zetten voor kosten door aardbevingsschade. Daardoor sloot de NAM 2020 af met een verlies van 315 miljoen euro, meldt de aardoliemaatschappij.

De NAM wijt het verlies aan meerdere oorzaken. Behalve de lage gasprijzen ging de NAM door met het afbouwen van de gasproductie in Groningen. Daarnaast kwam er vanwege de warme wintermaanden minder gas uit het Groningenveld dan de minister had bepaald dat er geproduceerd mocht worden. Ook trof de NAM „aanvullende voorzieningen” voor kosten voor aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen. Deze aanvullende voorzieningen, die de NAM niet nader toelicht, drukten samen met eenmalige afschrijvingen op de resultaten.

Wel zegt de NAM dat het afgelopen jaar extra geld opzij moest zetten omdat er meer claims van aardbevingsschade bijkwamen. De NAM spreekt van „grote toevoegingen” maar noemt geen exact bedrag. Het vergoeden van de kosten door aardbevingsschade wordt periodiek herzien, aldus de NAM, dat verder stelt te blijven betalen voor alle schade die is ontstaan door gaswinning uit het Groningenveld. Wel roept de NAM de ministeries van Economische en Binnenlandse Zaken, die over de schadeafhandeling en de versterking van huizen met aardbevingsschade gaan, op tot een „adequate onderbouwing van de rekening” van deze kosten.

Voor de toekomst is de NAM positief. Dit jaar startte volgens de NAM met „aanzienlijk” hogere olie- en gasprijzen, die inmiddels weer op het niveau zijn van voor de coronavirusuitbraak. Daarnaast meldt de NAM dat de ingezette reorganisaties en andere maatregelen om kosten te besparen gunstig uitwerken op de financiële gezondheid van de NAM. Het bedrijf zegt naar verwachting aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo