Nieuws/Financieel

MKB Nedsense versterkt eigen vermogen

DIJKSTRA BV

BUSSUM (AFN) - Value8-dochter MKB Nedsense heeft het eigen vermogen versterkt met 400.000 euro. MKB Nedsense gaf 2,5 miljoen gewone aandelen uit tegen een koers van 0,16 euro per aandeel.

DIJKSTRA BV

De uitgifte valt binnen de (emissie-)machtiging die is verstrekt door de vergadering van aandeelhouders. De opbrengst zal worden aangewend ter versterking van de financiële slagkracht van de onderneming in het kader van de strategiewijziging naar een investeringsmaatschappij. Na de uitgifte bestaat het uitstaande aandelenkapitaal uit 32.412.567 gewone aandelen.