Nieuws/Financieel
1550547
Financieel

Bank legt headhunters geen strobreed meer in de weg

Jacht op talenten ING geopend

ING geeft een impuls aan de banencarrousel in de financiële sector

ING geeft een impuls aan de banencarrousel in de financiële sector

De jacht op toptalent van ING mag worden geopend. De bank zal headhunters die haar mensen willen wegkapen niet langer tegenwerken.

ING geeft een impuls aan de banencarrousel in de financiële sector

ING geeft een impuls aan de banencarrousel in de financiële sector

Dat opmerkelijke besluit van ING Nederlands HR-directeur Maarten van Beek blijkt uit brieven die verschillende wervings- en selectiebureaus hebben ontvangen de afgelopen weken. Van Beek motiveert de beslissing in zijn schrijven met het feit dat ING een moderne werkgever wil zijn.

Financiële instellingen staan juist bekend om de moeite die ze doen om gekwalificeerd personeel vast te houden. Onder meer de oplopende salarissen in de financiële sector eerder deze eeuw zijn daar een gevolg van geweest, net als een web van zogeheten contractuele off limits-afspraken waarmee headhunters nog altijd in toom gehouden worden.

Topfuncties

Voor de commissariaten en bestuursfuncties in de top bij banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en toezichthouders wordt tegenwoordig vrijwel altijd gebruik gemaakt van headhunters.

De bekendste headhunter, Egon Zehnder, heeft een geschat marktaandeel in de financiële sector in Nederland van meer dan 50%. Russell Reynolds en Spencer Stuart zijn de andere twee grote namen voor topfuncties. Voor de functies net onder raad van bestuursniveau zijn in Nederland ruim twintig bureaus actief.

Er is werkgevers veel aan gelegen om wel het talent van de concurrent weg te kapen, maar niet de eigen toppers in het vizier van headhunters te laten komen. Om dat af te dwingen, leggen partijen als ING de wervingsbureaus waar ze mee werken traditioneel flinke restricties op.

Blokkade

Bureaus mogen vaak meer dan een jaar lang geen enkel personeelslid van ING benaderen voor een functie elders, als ze een opdracht van ING (de grootste werkgever op financieel gebied in Nederland) zelf aanvaarden. Bureaus die toch een gokje wagen, konden op boetes rekenen, of kregen simpelweg geen opdrachten meer.

Op die manier legde de bank een efficiënte verdediging om haar personeel. Op een enkele uitzondering na (zo vertrok de hoog aangeslagen Bas Brouwers als cfo naar de Rabobank) hield ING zo een ijzeren greep op zijn personeel. Die laat het nu vrijwillig los.

In vakbondskringen wordt verrast gereageerd. Gerard van Hees van FNV noemt het besluit ‘principieel goed’: „Werknemers waren hier links- of rechtsom toch de dupe van. Net zoals bedrijven geen mensen van uitzendbureaus mogen aannemen. Het heeft een belemmerende werking op de arbeidsmarkt. Eigenlijk een soort moderne slavernij. ING wil een aantrekkelijke, moderne werkgever zijn. En daar hoort zo’n bescherming van de eigen markt niet bij.”

Hulp na reorganisatie

Wel benadrukt Van Hees dat het moment goed uitkomt voor ING, waar in Nederland een massale reorganisatie aan de gang is. „Ook op managementniveau moeten veel mensen weg. ABN Amro en Rabobank krimpen ook. Dus veel mensen met een financieel-technische achtergrond moeten een andere baan zoeken. Deze stap kan helpen om hoogopgeleid personeel weg te krijgen.”

Headhunter Chris de Groot (Financial Assets) is zeer verrast maar vindt het initiatief getuigen van modern en maatschappij verantwoord werkgeverschap: „Hopelijk is dit een voorbeeld voor andere concerns.” Sommige bedrijven hebben de afgelopen jaren zoveel mogelijk wervingsbureaus met de gewraakte off-limits-contracten aan de ketting gelegd, vaak ook voor niet-relevante onderdelen van het concern. De Groot roept op ook het volgende taboe te slechten: het afwentelen van kosten op werving- en selectiebureaus door louter op no cure no pay-basis te werken.

Vooruitstrevend

De Nederlandse tak van ING verraste deze zomer met vooruitstrevende nieuwe cao-afspraken. De ruim 14.000 medewerkers kregen niet alleen een loonstijging, maar ook een papa-maand, (zelfs niet-biologische vaders) en de mogelijkheid voor betaald maatschappelijk werk. Daartegenover stond een wereldwijde ontslagronde van 7000 banen, waarvan 2000 in Nederland.

ING laat in een reactie weten: „Wij vinden dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaankeuzes en willen hen niet belemmeren bij kansen die op hun pad kunnen komen.” De regel geldt niet voor medewerkers die minder dan drie jaar bij ING werken en door de headhunter zelf zijn geplaatst.