Nieuws/Financieel
1551233
Financieel

Colum: De beste en slimste belegger

Ter ondersteuning van mijn TA coaching activiteiten gebruik ik regelmatig oneliners, of tegelwijsheden zo u wilt, om beleggers tot nadenken te stemmen en hen als zodanig praktische tips mee te geven. Ik heb twee nieuwe oneliners die ik u graag voorschotel en nader toelicht. Het betreft hier de ‘slimste’ en de ‘beste’ belegger.

De beste beleggers

Ik kan een mooie wijsheid toevoegen aan mijn verzameling oneliners: „De beste beleggers nemen hun winst onder de top…”

Dit komt er in de praktijk op neer dat deze beleggers in staat zijn om toppen in het koersverloop te voorspellen, want anders kun je niet voortijdig uitstappen. Welnu, timing is vrijwel het moeilijkste wat er is bij beleggen, maar met behulp van de juiste indicatoren kun je wel aardig inschatten wanneer de markt rijp is voor een top. Maar moet je dan vroegtijdig afscheid nemen van koopposities? „Ja”, zei laatst een succesvolle belegger, want „ik ben zo succesvol omdat ik kennelijk altijd te vroeg uitstap”. Toen bekeek hij nogmaals de charts en kwam tot de bevinding dat hij wel erg veel liet liggen door de vroegtijdige acties. Een vermeende top behelst niet altijd het einde van de bullenparade. Doorschieters, adempauze, climax bewegingen, divergenties etc. zijn immers goed mogelijk, waardoor extra opbrengsten haalbaar zijn.

Kopen voor de bodem

Toch ben ik ook van mening dat je als belegger niet moet focussen op het hoogste punt van een specifieke koersbeweging. Op het hoogste punt uitstappen is schier onmogelijk en daar gaat het ook niet om. Denk daarbij aan mijn visconcept, waarbij ik veronderstel dat je van een vis de kop en de staart laat liggen. Dit brengt mij tot de opmerking dat de beste belegger kennelijk ook voor de bodem aankopen doet. Niet gaan voor het laagste punt, nee, anticiperen op bodemvorming, dat is de strategie van de beste belegger. Zo ook anticiperen op topvorming door voor de top te verkopen, maar dat had u al begrepen. Ik kan mij wel enigszins vinden in de genoemde strategie, vooral als het gaat om een strak exit management. Maar ik wil er toch een andere oneliner tegenover zetten.

De slimste beleggers

Als ‘tegengas’ presenteer ik de volgende tegelwijsheid: „De slimste beleggers nemen hun winst over de top…”, waarmee ik bedoel dat een belegger zijn winst verzilvert als er een top is geplaatst. Mag ik even in herinnering roepen mijn stelling „Een top is een top als de koers er overheen is”. Dus stel charttechnisch vast of er een top is geplaatst om vervolgens actie te ondernemen. Dit is mentaal gezien een lastige situatie, want je ziet als belegger links over je schouder altijd de hoogste koers staan en dat niveau mis je, weet u nog? Geef een stukje van de ongerealiseerde winst terug aan de markt, dat is helemaal niet erg. Het voordeel van acteren na de top is het feit dat je nog kunt profiteren van verrassingen van de markt. Vermeende topvorming wordt toch uitgesteld, extra stierenprikjes in een overspannen koerszone, negatieve divergenties etc. zijn zo wat praktische voorbeelden. Winstnemen na de top behelst een reagerende strategie, geen anticiperende zoals de beste belegger dit pleegt te doen. Ben je dan een slimme belegger als je als zodanig acteert? Ik geef het u in overweging.

Kopen na de bodem

In analogie met het verkopen na de top overweegt de slimste belegger aankopen te doen net na de bodem. Wacht tot de markt daadwerkelijk is uitgebodemd en kom dan in actie in de wetenschap dat het laagste punt op dat moment achter je ligt en vrijwel onbereikbaar is. Ook hier geldt een reagerende strategie, ondersteund door de wijsheid „Een bodem is een bodem als de koers er onder door is”. Tot slot aan u de vraag bij welke groep u zich aansluit, de beste belegger of de slimste belegger.

Disclaimer:

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets.

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.