Nieuws/Financieel
1561722658
Financieel

Column: Meerdere topsignalen voor AEX

De neerwaartse druk neemt verder toe in de AEX. Onder de stijgende kortetermijnbodemlijn bij 567 sinds de bodem van 3 juni (534,50) lijkt een top te zijn gezet. Dit zou dan de vijfde test van de zware toppenzone 572 – 577 zijn.

De opwaartse bewegingen in 2019 zijn zeer krachtig geweest vanaf de bodem van eind december bij 472,20. Daarbij werd in zowel april als vorige week de zware toppenzone 572 – 577 getest. Dit past nog steeds in het grote topvormingsproces sinds begin 2018.

Dit jaar vond alleen in mei een normale correctie plaats waarbij de AEX terugviel tot zowel het 200-daags gemiddelde evenals het 38,2%-Fibonacci-retracementniveau (vanaf de 472,20-bodem).

Er werd toen een bodem gevormd bij 534,50. Langs de bodems van de afgelopen weken is een stijgende bodemlijn te trekken die vandaag bij 567 ligt.

Grafiek eurodollar op dagbasis

Grafiek eurodollar op dagbasis

Een slotkoers hieronder is de eerste duidelijke verzwakking in de AEX. Definitieve bevestiging van een top treedt op onder de meest recente bodem bij 554,40 waarna de weg weer openstaat richting de 534,50.

Een ander belangrijk risicosignaal van de afgelopen weken was de ontstane negatieve divergentie in zowel de RSI als de MACD.

Toppatroon

Ook zagen we vorige week de vorming van een toppatroon in de daggrafiek, een bearish engulfing. Mocht de AEX vandaag met een forse neerwaartse gap onder de bodems van de afgelopen dagen openen (568,30) en deze gap open laten staan dan is er ook sprake van een ander belangrijk toppatroon, een zogenoemde island reversal.

De voormalige bodems bij 568,30 zouden dan de eerste weerstand zijn geworden waarboven nog de 572 en 574,30 zijn de vinden.

Aan de onderkant liggen dan de onderkant van de recente opwaartse gap bij 562,20 en de voormalige toppen bij 559,10.

De kans dat een top gevormd is en de neerwaartse weg weer wordt ingeslagen, lijkt de komende dagen meer vorm te kunnen gaan krijgen.

Eurodollar: bodemvormingsproces

In het langetermijnbeeld van het valutapaar Eurodollar zien we dat begin 2018 nog een dubbele top werd gevormd rond de 1,25 waarna en lange neerwaartse weg werd ingeslagen.

Enkele maanden geleden zagen we de eerste signalen van uitbodeming van deze neerwaartse trend. De Eurodollar vormde een meervoudige bodem rond de 1,11.

Goudgrafiek op dagbasis

Goudgrafiek op dagbasis

Verder zagen we ook sinds de top bij 1,18 vorig jaar september de contouren van een dalende wig ontstaan. Bij een dergelijk patroon dalen de toppen sneller dan de bodems. Dit zijn potentiele bodempatronen.

Begin juni werd de dalende toppenlijn van dit patroon gebroken, wat een eerste duidelijke verbetering was in de koersontwikkeling van dit bodemvormingsproces.

Na een hogere kortetermijntop bij 1,14 lijk de Eurodollar momenteel bezig te zijn met de vorming van een eerste hogere bodem in het kortetermijnbeeld en de terugtest naar de voormalige dalende toppenlijn. Om het bodemvormingsproces te bevestigen, is echter een doorbraak boven de vorige top van 1,1450 noodzakelijk.

Deze top werd in maart dit jaar op de borden gezet. De recente opleving stokte nog onder deze top bij 1,14. Zodra deze top wordt gebroken, lijkt het bodemvormingsproces te worden beëindigd en ontstaat voor de daaropvolgende periode een aanzienlijk opwaarts potentieel richting in eerste instantie de genoemde septembertop van 1,18.

Aan de onderkant is de meervoudige bodemzone bij 1,11 van belang. Een structurele neerwaartse doorbraak hieronder zal het bodemvormingsproces beëindigen en weer meer neerwaartse ruimte vrijmaken voor een verdere daling.

In dat scenario ontstaat ruimte naar 1,09 en mogelijk lager. De handelsruimte is dus beperkt in het kortetermijnbeeld en een bodemvormingsproces lijkt in te zijn gezet.

Goudprijs

Als we kijken naar de ontwikkeling van de goudprijs dan zien we daar een belangrijke opwaartse doorbraak in het langetermijnbeeld. Sinds begin 2014 is er sprake van een brede zijwaartse prijsontwikkeling die de vorm had van een zeer grote bodemformatie. Tijdens de ontwikkeling van dit patroon werd een bodem eind 2015 geplaatst bij USD 1.060.

Hiermee vond een terugtest plaats na een oude toppenzone uit de jaren 2008-2009. Medio juni vond met een opwaartse gap een zeer belangrijke langetermijnverbetering plaats. De goudprijs brak boven de jarenlange en meervoudige toppenzone bij USD 1.360 – 1.375.

Hiermee werd het grote bodemvormingsproces van de afgelopen 5 jaar opwaarts afgerond. Vanuit de projectietechniek is vanuit deze bodemformatie een koersdoel te berekenen van ongeveer USD 1.670. In de afgelopen weken werd de dubbele top van 2013 bij USD 1.430 getest maar nog te sterk bevonden.

Hij maakte daarna een terugtest door richting het uitbraakniveau van USD 1.360 – 1.375. Een beweging hieronder zou het langetermijnbeeld overigens niet verzwakken, maar een verdere terugtest richting de stijgende middellangetermijnbodemlijn bij USD 1.290 nog mogelijk kunnen maken.

Voor de komende tijd acht ik de kans op een verdere verbetering groot waarbij de USD 1.430 weerstand gebroken kan worden.

Het volgende richtpunt voor de komende maanden is dan te vinden bij USD 1.530, een voormalige bodemzone uit 2012.

Bas Heijink is technisch analist bij ING Investment Office.