Financieel/Ondernemen
1567985513
Ondernemen

’Verduurzaming mkb stokt door gebrek aan kennis’

Amsterdam - Meer dan één derde van de mkb’ers ziet momenteel niet de voordelen van investeren in duurzame oplossingen. Bovendien weet bijna een kwart niet wat de eigen CO2-afdruk is, en is dan ook niet bezig deze uitstoot te verminderen, zo blijkt uit onderzoek van financieringsplatform October onder zeshonderd ondernemers.

De helft van de ondervraagden (51%) vindt de financiële prikkels om te voldoen aan duurzaamheidseisen niet concreet genoeg. 45% denkt zelfs dat de marge door verduurzaming onder druk komt te staan. Meer dan een derde (36%) weet bovendien niet hoe zij het verschil kunnen maken op gebied van klimaatdoelstellingen.

Volgens October-ceo Luuc Mannaerts is er vanuit het mkb veel behoefte aan informatie en advies. „Alleen dan gaan ondernemers inzien hoe het meten van duurzaamheidsprestaties bij kan dragen aan bijvoorbeeld de omzetgroei. Ook ketenpartners en klanten eisen steeds vaker dat bedrijven nadenken over en meten wat hun impact is op het milieu en de samenleving.”

Hij wijst erop dat het verankeren van duurzaamheid in de bedrijfsvoering naast financiële voordelen ook een positief effect heeft op het personeel. „Mensen willen niet meer werken voor een bedrijf dat maatschappelijk onverantwoord bezig is. Behoud en werven van personeel wordt met actief beleid op duurzaamheid makkelijker.”

Om ondernemers te stimuleren te verduurzamen is sinds deze week de borgstellingsregeling voor het mkb uitgebreid met een groene variant.