Nieuws/Financieel
1568040407
Financieel

Federal Reserve zag noodzaak voor krachtig optreden

Onder leiding van Jerome Powell verlaagde de Fed de rente vorige maand naar nagenoeg nul procent.

Onder leiding van Jerome Powell verlaagde de Fed de rente vorige maand naar nagenoeg nul procent.

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse Federal Reserve zag grote risico's op een economische neergang tijdens een ingelaste vergadering half maart en besloot daarop unaniem dat krachtdadig optredend gewenst was. Dat blijkt uit de notulen van die vergadering die de Amerikaanse koepel van centrale banken vrijgaf. De Fed verlaagde bij die vergadering de rente naar bijna nul en hervatte het opkopen van obligaties.

Onder leiding van Jerome Powell verlaagde de Fed de rente vorige maand naar nagenoeg nul procent.

Onder leiding van Jerome Powell verlaagde de Fed de rente vorige maand naar nagenoeg nul procent.

Toch was er geen unanieme steun voor de renteverlaging met 1 procentpunt. Een aantal beleidsmakers zag liever een verlaging met 0,5 procentpunt om te voorkomen dat de rente te dicht bij het nulpunt kwam. De Fed heeft zich nooit een voorstander van negatieve rente, zoals die er in Europa is, getoond. Uiteindelijk werd toch besloten dat een forsere renteverlaging de risico's voor de economie beter zou verzachten. Die verlaging geeft volgens de beleidsmakers niet alleen directe steun, maar helpt ook op langere termijn als de economie weer opkrabbelt.

De Fed ziet verder dat de door de maatregelen om het coronavirus in te dammen, bepaalde patronen kunnen veranderen, zoals winkelgedrag. Toch zou online winkelen nooit de volledige terugval in de winkelverkopen kunnen opvangen waardoor de maatregelen de economie hoe dan ook zouden schaden. Sectoren als de detailhandel, horeca en toerisme hebben het meest te lijden onder de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. In die sectoren zijn dan ook veel mensen werkloos geworden.