Nieuws/Financieel
1569729097
Financieel

Veel bedrijven die huizen verduurzamen komen goed door crisis

AMSTERDAM (ANP) - Veel bedrijven die huizen verduurzamen doen het dit jaar goed, ondanks de coronacrisis. Zo is de omzet van twee op de drie bedrijven die actief zijn in de duurzame energiesector gelijk of zelfs hoger dan begin dit jaar werd verwacht. Dat meldt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in een onderzoek dat overigens werd uitgevoerd voor de nieuwe lockdown begon.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral bedrijven die zich focussen op verduurzaming van de gebouwde omgeving tot nu toe relatief ongeschonden uit de crisis zijn gekomen. Aan het begin van de crisis overheerste een negatief sentiment, maar dat is inmiddels sterk afgenomen. Dat is onder meer het gevolg van een groeiende groep woningbezitters die bereid is in het eigen huis te investeren.

Volgens aanvullend onderzoek van ABN AMRO zijn huiseigenaren tijdens de tweede coronagolf veel positiever over hun financiële vooruitzichten dan aan het begin van de crisis. "De bereidheid om te investeren in de eigen woning kan niet los worden gezien van het feit dat we sinds de coronacrisis veel meer tijd in en om het eigen huis doorbrengen. De verbetering van de financiële situatie wordt niet zozeer veroorzaakt door een inkomensstijging, maar door lagere uitgaven aan bijvoorbeeld vervoer, vakantie en de horeca", zegt de bank.

Ondanks deze positieve signalen wijst de NVDE erop dat het stilvallen van nieuw op te starten projecten een bron van zorg blijft, net als het personeelstekort. Veel ondernemers pleiten er daarom voor dat coronasteunmaatregelen ook worden ingezet voor een meer duurzame economie. "Het is cruciaal dat de overheidssteun ook en misschien wel juist wordt gericht op de verduurzaming van onze economie. De huizenmarkt is hiervan een belangrijk onderdeel", zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE.