Nieuws/Financieel
1570223
Financieel

Grondbeleid gemeenten remt sociale woningbouw

Bouw huurhuizen stokt

Woningcorporaties hebben moeite grond te verwerven voor sociale huur.

Woningcorporaties hebben moeite grond te verwerven voor sociale huur.

Amsterdam - Woningcorporaties kunnen hun ambitieuze nieuwbouwplannen nauwelijks verwezenlijken. Gemeentelijke grondbedrijven vragen te veel voor hun grond en politiek worden de corporaties vaak tegengewerkt, waardoor zij soms nog niet de helft van de geplande sociale huurhuizen kunnen bouwen.

Woningcorporaties hebben moeite grond te verwerven voor sociale huur.

Woningcorporaties hebben moeite grond te verwerven voor sociale huur.

Woningcorporaties hebben binnen de koepelorganisatie Aedes afgesproken om in de periode 2017-2021 jaarlijks 34.000 huurhuizen te realiseren. Ondanks de ambities, heerst er bij veel sociale huurders twijfels of zij de afspraken kunnen nakomen. Vooral in de Randstad en gebieden met een enorme druk op de woningmarkt krijgen corporaties hun plannen moeilijk verwezenlijkt. Met uitzondering van Amsterdam waar ze gezamenlijk met de gemeente wel grond gevonden hebben om te bouwen.

,,Wij willen graag bouwen, maar het is heel moeilijk”, zegt Ed de Groot directeur van LEKSTEDEwonen en voorzitter van Regioplatform Woningcorporaties Utrecht, een samenwerkingsverband van 23 woningcorporaties uit zestien Utrechtse gemeenten, waar komende vijf jaar 8500 nieuwe sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. ,,Op dit moment zijn 2500 bouwplannen hard, die huizen gaan er echt komen. Tussen de 3000 en 3500 bouwplannen noem ik zacht. Die willen we echt gaan realiseren, maar het is de vraag of we die huizen ook kunnen bouwen.”

Ook in de regio Haaglanden is meer dan de helft van de beoogde bouwlocaties voor sociale huurhuizen onzeker. Provincie Zuid-Holland heeft het gebied opdracht gegeven om komende tien jaar 12.000 woningen te realiseren voor sociale huisvesting, maar de bouw van slechts 5500 woningen is echt zeker, aldus Jolanda van Loon van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), een koepelorganisatie van vijftien woningcorporaties in negen gemeenten. ,,Probleem is dat wij vaak moeten concurreren met vastgoedpartijen om grond te bemachtigen, maar dat kunnen wij helemaal niet. Grond is dan zo duur, dat we het financiële plaatje niet rond krijgen om er sociale huurwoningen op te bouwen.”

Dure grond zit niet alleen de Randstedelijke provincies dwars. Ook in steden als Arnhem en Nijmegen wordt geklaagd dat gemeentelijke grondbedrijven de hoofdprijs willen voor bouwgrond. ,,Bij ons is vooral vraag naar sociale huurwoningen door jongeren en senioren”, zegt Siman de Ridder. ,,Huizen voor die doelgroep willen we natuurlijk bouwen in de buurt van voorzieningen als een station, maar daar is de grond duurder. Vooral de gemeente Nijmegen behandelt ons als marktpartij.”

Woningcorporaties mogen alleen nog huizen bouwen die binnen de maximale huurgrens van €710,68 per maand vallen. De corporaties in Utrecht zouden die grens graag opgetrokken zien naar €1000. De Groot: ,,De druk op de huurmarkt is hier zo groot, dat er nauwelijks gebouwd wordt voor de middeninkomens tussen €36.000 en €45.000. Geef ons nou toestemming om te bouwen voor een huurprijs tussen de €700 en €1000. Dan hebben we meer mogelijkheden bij het verwerven van grond en pakken we door het bevorderen van de doorstroming eindelijk het scheefwonen aan, zodat er weer woningen aan de onderkant van de markt beschikbaar komen. Er zitten nu veel middeninkomens in te goedkope huizen, maar ze kunnen nu geen kant op. We kunnen ze niet dakloos maken.”