Financieel/Ondernemen
1575839
Ondernemen

STARTER VAN DE WEEK Samenvijf dag per week voor goed doel

Sociaal detacheringsbureau

Vlnr. Frans Zantman, Ezra Hendriks en Norbert van Sinderen

Vlnr. Frans Zantman, Ezra Hendriks en Norbert van Sinderen

Amsterdam - Veel mensen brengen alle werkdagen in dezelfde omgeving door. Detacheerder Samenvijf doorbreekt deze sleur door werknemers elke vijfde dag de ruimte te geven zich in te zetten voor de maatschappij.

Vlnr. Frans Zantman, Ezra Hendriks en Norbert van Sinderen

Vlnr. Frans Zantman, Ezra Hendriks en Norbert van Sinderen

„We willen dat onze werknemers vier dagen per week aan hun baan besteden en zich op de vijfde dag inzetten voor de maatschappij”, vertelt oprichter Frans Zantman (31). „We hopen dat andere organisaties geïnspireerd raken en ons volgen. Zo willen we de samenleving een beetje mooier maken.”

Medeoprichters Norbert van Sinderen en Ezra Hendriks runnen een adviesbureau in het sociaal domein waar Zantman werkzaam was. „Daar ontpopte het idee om een detacheringsbureau met maatschappelijke insteek te beginnen. Geld en macht zijn niet meer het belangrijkste bij de keuze voor een baan.”

Sinds 1 juli 2017 is de detacheerder actief en al meer dan vijftienhonderd kandidaten hebben gesolliciteerd. Helaas heeft het bureau nog niet voor iedereen werk.

„Het afgelopen jaar hebben we tientallen mensen gedetacheerd, dit jaar hopen we honderd werknemers een baan te bieden.”

Personeel dat via Samenvijf wordt gedetacheerd krijgt bij een fulltimebaan voor een vijfdaagse werkweek betaald. Ze werken echter maar vier dagen bij hun opdrachtgever. Op de vijfde dag mogen ze zich voor een zelf gekozen maatschappelijk doel inzetten. „We richten ons daarbij op thema’s als eenzaamheid, armoede, vluchtelingen en mensen met een beperking. Zo heb ik zelf al eens patat gebakken met ouderen en gesport met asielzoekers.” Naast de individuele invullingen van de vijfde dag, organiseert Samenvijf ook groepsactiviteiten waarbij meerdere werknemers samen een asielzoekerscentrum of ziekenhuisafdeling bezoeken.

Een aantal werknemers is al werkzaam op het maatschappelijke vlak, bijvoorbeeld in de zorg of als jeugdhulpverlener. Zantman geeft toe dat de vijfde dag voor deze groep wellicht geen extra zingeving biedt. „Maar het zorgt wel voor afwisseling, waardoor ook zij met extra energie aan hun nieuwe werkweek zullen beginnen. Zo gebruikt een wijkcoach in Rotterdam zijn vijfde dag voor het opzetten van een steunpunt voor mensen met psychosociale problemen.”

De kosten voor de vijfde dag draagt Samenvijf. „We betalen marktconforme salarissen en opdrachtgevers brengen we eenzelfde uurtarief in rekening als andere detacheerders. Ze betalen alleen voor de uren dat de werknemers bij hen aan de slag is.”

Dit is volgens Zantman financieel haalbaar omdat het concept mensen aanspreekt waardoor het bureau makkelijker aan mensen kan komen. „Ook verwachten we lagere verzuimcijfers omdat mensen met meer plezier naar hun werk gaan.”