Nieuws/Financieel
1580631
Financieel

’Tariefgrens zzp’er onwenselijk’

In de bouw werken veel zzp’ers.

In de bouw werken veel zzp’ers.

AMSTERDAM - Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het kabinetsvoorstel om tariefgrenzen voor zzp’ers in te voeren een onwenselijke oplossing.

In de bouw werken veel zzp’ers.

In de bouw werken veel zzp’ers.

,Het werken met tariefgrenzen op de wijze die het kabinet voorstelt is geen wenselijke oplossing, zeker niet in combinatie met de aanvullende onduidelijke criteria als reguliere arbeid of de duur van de overeenkomst.” Dat schrijven de werkgeversclubs in aanloop naar het overleg ‘Werken als zelfstandige’, dat vandaag plaatsvindt op het ministerie van Financiën.

Het kabinet wil dat er een minimumtarief komt voor zzp’ers van €15 tot €18 per uur. Wie minder ontvangt, is volgens het voorstel geen zzp’er maar werknemer en moet in dienst worden genomen. Op die manier moeten schijnconstructies worden voorkomen.

VNO-NCW en MKB-Nederland vragen zich echter af of het invoeren van tariefgrenzen de problemen oplost. De werkgeversorganisaties benadrukken verder dat een tarief niet gelijk kan worden gesteld met een inkomen. ,,Een tarief is opgebouwd uit een kostprijs, vermeerderd met het inkomen dat de ondernemer wil halen uit het tarief.” Daar komt bij dat een tarief moet worden afgestemd op de marktomstandigheden. ,,Het tarief is niet alleen wat een zzp’er ontvangt, maar ook zijn prijs op de markt. Het gaat om de positie die een zzp’er in een markt wil verwerven of behouden.”

Zelfstandigen Bouw, de organisatie voor zzp’ers in de bouw, is groot voorstander van de invoering van een minimumtarief. ,,Voor de bouw kan dat omhoog naar €30 per uur”, aldus voorzitter Charles Verhoef.

Het CNV vindt het tarief dat het kabinet voorstelt als bodem veel te laag. ,,Een ondernemer met dat tarief kan zich niet fatsoenlijk verzekeren of voldoende pensioen opbouwen”, zegt vicevoorzitter Arend van Wijngaarden.