Financieel/Ondernemen
1586013126
Ondernemen

Krapte oorzaak conflicten: werknemer maakt mot over opnemen vrije dagen

Amsterdam - Hoewel het aantal arbeidsconflicten al jaren afneemt, zijn werkgevers er niet gerust op dat dat ook zo blijft. Door de krapte aan personeel maken ze zich zorgen over de continuïteit van hun bedrijf. „Vakantieaanvragen van personeel maken het nog lastiger om het werk gedaan te krijgen. Maar een verlofweigering is voer voor conflicten.”

In de eerste vijf maanden van 2022 zijn er 23% minder arbeidsconflicten tussen werkgevers en hun werknemers vergeleken met de eerste vijf maanden van 2021, blijkt uit de maandelijkse Bedrijvenmonitor van verzekeraar Interpolis. Vergeleken met de eerste vijf maanden van 2019, het pre-corona jaar, is er zelfs een afname van 33% te zien.

Een kwart van de mkb-ondernemers verwacht echter dat het aantal arbeidsconflicten de komende maanden gaat toenemen. Bijna vier op de tien geeft aan dat dit komt door discussie over het opnemen van vakantiedagen. Een werkgever mag als hij daar gegronde redenen voor heeft een verlofaanvraag weigeren. Te weinig personeel op de werkvloer om het werk gedaan te krijgen, kan een gegronde reden zijn.

Uitrusten

René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis, benadrukt dat juist in deze periode van krapte op de arbeidsmarkt, het belangrijk is dat werknemers tevreden blijven en voldoende uitrusten om het werk aan te kunnen. Hij raadt ondernemers dan ook aan in gesprek te gaan met personeel over hoe om te gaan met deze situatie. „Een vakantie onthouden is niet de oplossing.”

De krapte op de arbeidsmarkt is overigens ook de oorzaak van de daling van het aantal arbeidsconflicten in de afgelopen jaren. Voets: „Werknemers hebben door de krapte een sterke positie. Werkgevers hebben er immers belang bij om mensen te behouden en zullen daardoor sneller geneigd zijn aan de wensen van de werknemer tegemoet te komen. Werknemers die toch niet tevreden zijn, vermijden conflicten door sneller over te stappen naar een andere baan.”