Nieuws/Financieel

’Harde deadline voor mkb-derivaten’

Mkb-organisaties willen dat minister Wopke Hoekstra van Financiën de regie neemt in derivaten-afwikkeling

Mkb-organisaties willen dat minister Wopke Hoekstra van Financiën de regie neemt in derivaten-afwikkeling

ANP

AMSTERDAM - Er moet een harde deadline komen voor het oplossen van het derivatenprobleem voor kleine ondernemers. Ook moeten het ministerie van Financiën en de AFM maandelijks tussenrapportages gaan publiceren.

Mkb-organisaties willen dat minister Wopke Hoekstra van Financiën de regie neemt in derivaten-afwikkeling

Mkb-organisaties willen dat minister Wopke Hoekstra van Financiën de regie neemt in derivaten-afwikkeling

ANP

Die oproep doen Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers en directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland aan de Tweede Kamer. Biesheuvel zegt zich ‘enorm te ergeren’ aan de traagheid waarmee banken kleine ondernemers compenseren voor de rentederivaten die zij ooit kocht. Veel mkb’ers kwamen in problemen door het complexe financiële product die moest beschermen tegen een stijging van de rente, die uiteindelijk flink daalde.

Deadline

„Er moet nu een harde deadline komen voor wanneer dit is afgehandeld”, vindt Biesheuvel. Als deadline stelt hij 1 juli aanstaande voor: „Met een sanctie voor banken die dit niet halen. Anders voeren we dit gesprek over vijf jaar nog.”

Aan het Binnenhof vindt woensdag al het vijfde rondetafelgesprek plaats over het compensatietraject. Onder meer Kees van Dijkhuizen en Wiebe Draijer, de ceo’s van respectievelijk ABN Amro en Rabobank, geven uitleg over de aanhoudende vertraging bij het afwikkelen van de dossiers via een uniform herstelkader.

Onzekerheid

MKB-Nederland wil een einde aan het ‘doormodderen’. „Van de 19.000 mkb’ers die voor compensatie in aanmerking komen, hebben nog geen 400 daarvoor een aanbod gekregen”, benadrukt Visser. „Er móet een deadline worden gesteld. Ondernemers hebben recht op een einde aan de onzekerheid. Het proces is zo verschrikkelijk ingewikkeld en bureaucratisch geworden, dat 2000 mensen hieraan een dagtaak hebben. Absurd gewoon.”

Biesheuvel heeft begrip voor het complexiteit van de dossiers en het toepassen van het herstelkader. „Maar banken toonden weinig begrip toen mkb’ers door de derivaten op hun leningen in problemen kwamen. De AFM moet de voortgang scherper controleren en het ministerie van Financiën moet vanaf nu maandelijks tussenrapportages gaan publiceren.”

Bureaucratisch

Visser vindt het krom dat de betrokken banken, Rabobank, ABN Amro, ING, Van Lanschot, SNS Bank en Deutsche Bank, de pijn voor de compensatie al hebben genomen: „Het geld staat in principe klaar. Maar het proces is zo bureaucratisch is geworden, dat banken en toezichthouders elkaar in een wurggreep houden. Niemand zet een stap voordat daar minstens twaalf ogen naar hebben gekeken.”

Om snelheid te maken vindt Biesheuvel dat de eenvoudige dossiers voorrang moeten krijgen boven de complexe. Nu is dit andersom. „Nu wacht een grote groep op de afwerking van het kleine aantal complexe dossiers. Handel de grote groep nu met spoed af.”

Bekijk meer van