Nieuws/Financieel
1617400760
Financieel

ING en Rabobank voelen zich niet schuldig aan ontbossing

Het aantal branden in de Amazone neemt elk jaar weer toe.

Het aantal branden in de Amazone neemt elk jaar weer toe.

ING en Rabobank financieren volgens de Eerlijke Geldwijzer op grote schaal bedrijven die zij verantwoordelijk houdt voor de ontbossing van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne. De banken vinden deze conclusie echter te kort door de bocht.

Het aantal branden in de Amazone neemt elk jaar weer toe.

Het aantal branden in de Amazone neemt elk jaar weer toe.

De ontbossing neemt steeds grotere vormen aan en leidt naast de opwarming van de aarde tot een verlies aan biodiversiteit en dierenleed. Inmiddels zou 17% van de totale Amazone ontbost zijn. In het onder leiding van World Animal Protection uitgevoerde onderzoek wordt gesteld dat dit vooral komt door veeteelt en de sojaproductie voor veevoer.

Ruim €10 miljard

Nederlandse financiële instellingen zouden volgens de onderzoekers tussen 2015 en 2020 €10,2 miljard hebben geleend aan 59 bedrijven die betrokken zijn bij de ontbossing. Rabobank, ING en ABN Amro lopen hierbij voorop met bedragen van respectievelijk €4,2 miljard, €4,1 miljard en €1,7 miljard. Het meeste geld is gegaan naar de sojahandelaars Cargill en Louis Dreyfus.

ING stelt dat haar leningenportefeuille kleiner is dan de vermelde €4,1 miljard en vindt het ook niet juist ’om een lening aan bijvoorbeeld een grote supermarktketen of een Nederlandse melkfabrikant één op één te linken aan ontbossing in Brazilië.’ Ze erkent wel dat productieketens van klanten (indirect) betrokken kunnen raken bij ontbossing in het Amazonegebied en toetst klanten op milieu- en sociale risico’s. „Als we signalen over mogelijke ongewenste situaties krijgen, bespreken we dat met onze klanten. We stimuleren hen om indien nodig hun bedrijfsvoering te verbeteren. Onvoldoende verbetering kan uiteindelijk leiden tot het beëindigen van de relatie.”

De Eerlijke Geldwijzer geeft als reactie dat zijn onderzoek aantoont dat ING bedrijven financiert die soja naar de EU exporteren, die gelinkt kan zijn aan illegale ontbossing. „Zo heeft ING voor een miljard dollar geïnvesteerd in Cargill. Deze soja wordt vervolgens door veevoederbedrijven gebruikt om voer te produceren voor kippen, varkens en koeien. De producten van die dieren worden verkocht door melkfabrikanten en supermarkten. Al deze bedrijven worden door ING gefinancierd. Het onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer maakt duidelijk dat de ‘stimulatie’ die ING zegt te geven, onvoldoende is.”

Proactief

Rabobank stelt dat haar beleid tegen ontbossing in Brazilië het strengste is van alle banken ter plekke en dat ze zich met haar proactieve aanpak onderscheid rond de uitdagingen in verduurzaming. „Het is teleurstellend dat Eerlijke Bankwijzer dat niet lijkt te willen erkennen. Zo staat Rabobank ontbossing door haar klanten in Brazilië niet toe. Boeren en bedrijven die zich inlaten met illegale ontbossing kunnen niet of niet langer rekenen op financiering door de bank. Rabobank helpt alleen boeren en ondernemers die op een duurzame manier produceren... Bij klanten met duurzaamheidsissues worden de gesprekken geïntensiveerd. We zijn ons ervan bewust dat dit vaak een lange weg is. Toch zijn we van mening dat we met gesprekken en invloed op beleid meer bereiken in het oplossen van de problematiek dan met het simpelweg uitsluiten van deze klanten.”

De Eerlijke Geldwijzer erkent dat het beleid van Rabobank op de ontbossing en de daarmee gepaarde gaande mensenrechtenschendingen en dierenleed een voldoende scoren. „Maar het beleid is zo goed als de uitvoering en die is onvoldoende. Rabobank heeft bijna een miljard dollar geïnvesteerd in Cargill, die soja exporteert. Dit staat haaks op de kringloopvisie die Rabobank zegt te onderschrijven, waarin veevoer van lokale afkomst is. De bank heeft ook meer dan een miljard dollar geïnvesteerd in het Braziliaanse vleesbedrijf JBS, dat veelvuldig in opspraak is vanwege betrokkenheid bij (illegale) ontbossing, mensenrechtenschendingen en dierenleed.”

Convenant

Het ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn zouden voor €580 miljoen respectievelijk €383 miljoen beleggen in obligaties van de voor ontbossing verantwoordelijk gehouden bedrijven. Zij vinden eveneens dat hen geen grote blaam treft. Dit blijkt uit de reactie van de pensioenfederatie. Die wijst erop dat binnen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen met diverse partijen wordt samengewerkt om meer inzicht te krijgen in de risico’s op negatieve effecten voor samenleving en milieu. „Dit met als doel om zo hun invloed aan te wenden om deze negatieve effecten te beëindigen of te beperken.”