Nieuws/Financieel
1631081031
Financieel

Geen compensatie, wel onderzoek naar lagere spaartaks

Den Haag - Het kabinet gaat mensen die vinden dat ze te veel spaartaks hebben betaald niet compenseren. Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gaat wel onderzoeken of er een variant mogelijk is om mensen met alleen spaargeld minder belasting te laten betalen.

Dat schrijft de D66-bewindspersoon aan de Tweede Kamer. De zogenoemde spaartaks, de belasting die mensen over hun vermogen betalen ligt al jaren onder vuur. Omdat de spaarrente de laatste jaren naar nul of bijna niks is gedaald, teren sommige mensen door de vermogensbelasting zelfs in op hun spaargeld.

Dat is volgens de Bond voor Belastingbetalers een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De bond procedeert al jaren tegen de spaartaks. In die zaken geeft de rechter soms nul op het rekest, maar de belastingbetaler krijgt ook wel eens gelijk. Tot compensatie leidt dat dan niet, omdat het volgens de rechter aan de overheid is om te bepalen hoe die compenseert.

Dat gaat het kabinet niet doen, meldt Vijlbrief vrijdag. Volgens de staatssecretaris is het nog wel mogelijk om meer rendement op het vermogen te halen dan de belasting kost. En dus is er volgens hem ’op stelselniveau’ geen sprake van een schending van de mensenrechten.

Minder belasting

Vijlbrief wil wel onderzoeken of hij mensen die veel spaartaks betalen, op een andere manier tegemoet kan komen. Hij denkt daarbij aan een ’tegenbewijsregeling’, die inhoudt dat mensen van wie het vermogen uitsluitend of bijna helemaal uit spaargeld bestaat minder belasting gaan betalen. Dat gaat bijvoorbeeld om oudere mensen die zelf voor hun pensioen hebben gespaard.

De vraag is of zo’n regeling mogelijk is, dat laat Vijlbrief nu uitzoeken. Hij hoopt daar in het voorjaar een advies over te krijgen, zodat het volgende kabinet dat in de formatie mee kan nemen. Daarnaast loopt al een onderzoek om te kijken of vermogen op basis van het daadwerkelijke rendement kan worden belast, zoals de Kamer het graag zou zien.