Nieuws/Financieel
1636677
Financieel

VVD: ’Versoepel onbetwiste vordering’

Kamerlid Foort van Oosten (VVD).

Kamerlid Foort van Oosten (VVD).

Het moet voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf makkelijker worden om schulden te verhalen die uitstaan bij andere ondernemingen als die niet door de wederpartij worden betwist, zo luidt een pleidooi van de VVD.

Kamerlid Foort van Oosten (VVD).

Kamerlid Foort van Oosten (VVD).

De coalitiepartij laat met dit statement weten dat de partij de rol van de rechter bij deze zogenaamde onbetwiste vorderingen wil schrappen om kosten en administratieve lasten van kleine ondernemers te minderen.

De Tweede Kamerleden van de VVD Van Oosten en Wörsdörfer dringen er bij het kabinet op aan dat het bedrijfsleven op deze manier ontlast zou kunnen worden.

Vandaag dienen ze hierover Kamervragen in, waarbij ze erop wijzen dat het alleen in 2016 al om ongeveer 300.000 zaken ging waarvan een aanzienlijk deel op het bordje van het midden- en kleinbedrijf terecht kwam.

De liberale Kamerleden opperen daarom naar de ‘Belgische oplossing’ de kijken. Volgens de VVD’ers hebben de Belgen het beter aangepakt dan wij. Daar wordt ondernemingen de mogelijkheid geboden om hun onbetwiste vorderingen op andere ondernemingen te verhalen zonder dat de rechtbank daar tussen hoeft te zitten.

Wat Van Oosten en Wörsdörfer betreft, gaat het kabinet onderzoeken of ook in Nederland deze verplichte gang naar de rechter, inclusief de bijbehorende kosten voor het midden- en kleinbedrijf, geschrapt kan worden.

Behalve een vermindering van lasten voor kleine en middelgrote ondernemers, denken de Kamerleden dat ook de rechterlijke macht gebaat kan zijn bij het schrappen van de standaard tussenkomst van de rechter bij onbetwiste vorderingen. Die kan zich daardoor namelijk volledig gaan focussen op zaken waarover wel werkelijk onenigheid bestaat, menen ze.