Nieuws/Financieel
1638452543
Financieel

Woningcorporatie Vestia wil zichzelf in drieën splitsen

DEN HAAG - De grote financiële problemen waarin Vestia bijna tien jaar geleden belandde, lijken ondanks een omvangrijke reddingsoperatie het einde van die grote woningcorporatie te betekenen. De socialehuurreus wil zich in drieën splitsen, blijkt uit een plan dat Vestia samen met woningbouwkoepel Aedes heeft opgesteld. Daarin staat ook dat andere corporaties opnieuw – en tot na 2060 – moeten bijspringen.

Het is de bedoeling dat Vestia in de huidige vorm verdwijnt en wordt opgedeeld in drie ’sobere en efficiënte’ corporaties: in Rotterdam, Den Haag en één in Delft en Zoetermeer. Daarnaast zouden andere corporaties uitgesmeerd over een periode van veertig jaar meer dan 1 miljard euro aan rentebetalingen moeten overnemen. Er vindt nog overleg plaats met het ministerie van Binnenlandse Zaken, toezichthouder Aw en waarborgfonds WSW over hun bijdragen.

Vestia kwam in 2012 in financieel zwaar weer door grote tegenvallers op derivaten, complexe financiële producten die waren bedoeld om renterisico’s af te dekken. Dat kwam onder meer doordat de kasbeheerder bij Vestia roekeloos te werk was gegaan. Ook aanvaardde hij via een tussenpersoon smeergeld, wat niet had gemogen. Andere corporaties moesten toen al voor ongeveer 675 miljoen euro bijspringen om de destijds grootste corporatie van Nederland overeind te houden.

Ondanks de eerdere financiële steun en jaren saneren bleek het voor Vestia niet mogelijk om goed te herstellen. Aan de hoge rentelasten gaat nog steeds heel veel geld op. Daardoor is er minder geld beschikbaar voor bijvoorbeeld de renovatie van sociale huurwoningen. Ook kan Vestia nu geen grote nieuwbouwprojecten opzetten, en dus niet zijn steentje bijdragen aan het oplossen van het woningtekort in Nederland.

’Geen andere weg’

Aedes-voorzitter Martin van Rijn geeft toe dat het geen makkelijk voorstel is, maar hij ziet „geen andere weg” om van de gevolgen van de affaire uit het verleden af te komen. „Uiteindelijk gaat het om de belangen van huurders”, aldus de branchevoorman, die vorig jaar nog tijdelijk minister van Medische Zorg was. Hij roept het kabinet op om te helpen, bijvoorbeeld door de belastingdruk op corporaties te verlagen. „Want het kost hen natuurlijk allemaal geld.”

Vestia is momenteel nog goed voor ongeveer 60.000 huurwoningen. Er werken circa 450 mensen. Wat de plannen precies betekenen voor de werkgelegenheid is nog niet duidelijk. Volgens een woordvoerster van Vestia moet dat nog worden uitgewerkt.