Nieuws/Financieel
1639310
Financieel

Column: Daling op aandelenmarkten is een incident

Vrijdag 2 februari verschenen om 14.30 uur de Amerikaanse banencijfers. Deze cijfers waren de aanleiding voor een wereldwijde daling van de aandelenmarkten. Hieronder staan de verschillende aandelenmarkten en bijbehorende dalingen op dinsdagochtend ten opzichte van vrijdag 2 februari om 14.30 uur.

· Euro Stoxx 50: -3,8%

· S&P 500: -6%

· Dow Jones: -6,9%

· Nikkei: -7,5%

· Hong Kong: -6,2%

· Shanghai: -3%

· AEX: -4,1%

De S&P-index daalde aanvankelijk met 2,1% na de publicatie van deze cijfers en het rendement op de tienjaars Amerikaanse staatslening steeg van 2,79% naar 2,84%. Er kwamen 200.000 banen bij in januari. In december waren dit er nog 160.000. Het was vooral de stijging van de uurlonen, die zijn weerslag op de inflatie had. De uurlonen stegen met 0,3% en op jaarbasis met 2,9%. Dit deed de angst aanwakkeren dat de Amerikaanse centrale bank vaker dan driemaal haar rente zou verhogen in 2018. De stijging was hoger en eerder dan verwacht, omdat voorheen, ondanks de dalende werkloosheid, de lonen nauwelijks bewogen.

Normaal gesproken is er een correlatie tussen aandelenmarkten en kredietopslagen op de bedrijfsobligaties. Ook nu ontkomen bedrijfsobligaties niet aan een vergroting van de spread, al blijft deze in Europa beperkt van aard. Op investement grade obligaties (kredietwaardige obligaties met een rating gelijk of hoger dan BBB) stijgt de generieke 5-jaars kredietopslag van 44 naar 50 basispunten. Deze beperkte stijging valt mede te verklaren door het opkoopprogramma van de ECB. Ook de bedrijfsobligaties in de Verenigde Staten laten een vergelijkbare ontwikkeling zien.

De huidige daling wordt echter niet gesteund door veranderingen in de onderliggende economieën. De economische groei blijft hoog zowel in Europa, als de Verenigde Staten en China. Daarnaast zijn er nog diverse stimuleringsmaatregelen. Hierbij valt te denken aan de ECB, die Europa monetair stimuleert middels te lage officiële rentes en een opkoopprogramma van obligaties. In de Verenigde Staten wordt fiscaal gestimuleerd middels belastingverlagingen en een aanstaand investeringsprogramma ten behoeve van de infrastructuur.

In Europa laten de bedrijfswinsten verder ook een normale trend zien. Het dividendrendement op Europese aandelenindices van boven de 3% is nog steeds aantrekkelijk te noemen in deze renteomgeving. Zowel het consumentenvertrouwen stijgt als het uitlenen van banken aan huishoudens, hetgeen een voorwaarde is voor verdere economische groei.

De heftigheid van deze daling is verrassend. Een correctie op de aandelenmarkten is echter niet verrassend. Vaak is er een correctie na een sterke maand januari. Voorafgaand was er een periode met het langste tijdsbestek zonder een tussentijdse correctie van 5% of meer op de aandelenmarkten.

Er zijn tegenwoordig wereldwijd veel aandelenhandelaren, die handelen op basis van algoritmes. Veel van deze algoritmes werken met indicatoren zoals ‘moving averages’. Door deze gelijksoortige indicatoren kunnen bewegingen versterkt worden in de aandelenmarkten. Wanneer de koersen onder bepaalde niveaus zakken, zorgt dit voor een automatisch verkoopsignaal verspreid over de gehele aandelenmarkt.

Fundamenteel is er nu nog niets gewijzigd en OHV blijft verwachten dat Europese aandelenmarkten verder kunnen stijgen.

Erik Bakker is managing director van OHV Vermogensbeheer