Financieel/Geld
1642031558
Geld

Mobieltje verslaat pc bij regelen van bankzaken

Amsterdam - Voor het eerst regelden vorig jaar meer mensen hun bankzaken op hun mobiele telefoon dan op hun pc. Dat blijkt uit een enquête onder 12.000 bankklanten in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

80% van de ondervraagden bankierde vorig jaar via de mobiel en 63% via de computer. Twee jaar geleden lag de mobiele app nog ver achter in online bankieren, in 2019 waren pc en mobieltje even populair.

Het vertrouwen in de bankensector is het afgelopen jaar gelijk gebleven, blijkt uit de Vertrouwensmonitor Banken 2020 die bureau Ipsos uitvoerde in opdracht van de NVB. In de loop van het jaar nam het vertrouwen wel toe, met een uitschieter in het derde kwartaal.

Coronajaar

Het gestegen vertrouwen komt volgens de NVB doordat banken hun klanten actief hielpen met financiële problemen door de coronacrisis. „In het coronajaar stonden klanten van banken voor grote uitdagingen”, zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. „Tegelijk bood 2020 banken de kans om te laten zien wat we als sector kunnen betekenen voor een maatschappij in nood. Dankzij snelle publiek-private samenwerking bleken banken in staat om samen met de klant te zoeken naar oplossingen voor extra lucht in financieel zware tijden.”

De ondervraagden gaven de bankensector vorig jaar op een schaal van 1 tot 5 een 3 voor vertrouwen, net als in 2019 en 2018. Het vertrouwen in de eigen bank bleef stabiel met een 3,3. Klanten van kleine banken hebben meer vertrouwen in de eigen bank dan klanten van grote banken.

Privacy

De online dienstverlening van banken krijgt net als vorig jaar een een hoog cijfer: 4,4. Voor de omgang met privacy scoren de banken een 3,6, de maatschappelijke rol krijgt een 3,4. Slechts 2% van de ondervraagden diende vorig jaar een klacht in bij de bank, 38% was (zeer) ontevreden over de manier waarop die werd afgehandeld.