Financieel/Geld
1656430224
Geld

Nabestaandenpensioen te rooskleurig ingeschat

Veel Nederlanders schatten het nabestaandenpensioen te hoog in. Vier op de tien denken ten onrechte dat de uitkering die hun partner ontvangt als zij voor de pensioendatum overlijden, gelijk is aan 70% van het laatst verdiende salaris.

Eén op de acht schat het beter in en denkt dat de uitkering ongeveer 50% van het laatst verdiende loon is, blijkt uit een onderzoek van het voorlichtingsplatform Wijzer in geldzaken in het kader van de Pensioen3daagse. Deze driedaagse wordt vandaag geopend door koningin Máxima en wil iedereen aanmoedigen om na te gaan hoe hun nabestaandenpensioen is geregeld.

De Telegraaf organiseert vandaag, woensdag en donderdag een pensioenspreekuur, waarbij lezers gratis vragen kunnen stellen aan financieel experts.