Financieel/Geld
1662528448
Geld

Dekkingsgraad pensioenfondsen weer omlaag

AMSTERDAM (ANP/DFT) - De dekkingsgraad van de meeste grote pensioenfondsen is in januari afgenomen, na een opleving eind vorig jaar. Een belangrijke uitzondering is ambtenaren- en lerarenfonds ABP, dat licht vooruitging.

Negatieve rendementen op beleggingen waren de belangrijkste oorzaak van de daling bij de meeste fondsen, onder meer PFZW, PME en PMT. Daar stond wel een iets gestegen rente tegenover, die de dekkingsgraad weer wat optilde.

Bij zorgfonds PFZW kwam de dekkingsgraad uit op 92,2%, tegen 92,6% een maand eerder. Dat betekent dat het pensioenfonds voor iedere euro die het aan pensioenverplichtingen heeft, ruim 92 cent in kas had. Metaal- en elektrofondsen PMT en PME hebben dekkingsgraden van respectievelijk 94,2% en 96,7% procent.

Bij ambtenaren- en lerarenfonds ABP was de dekkingsgraad in de eerste maand van het jaar 93,8%. Eind 2020 bedroeg de dekkingsgraad nog 93,2%.

De pensioenfondsen moeten eind dit jaar opnieuw een dekkingsgraad van meer dan 90% hebben om te voorkomen dat ze de pensioenen moeten korten. In 2026 moet dat 95% zijn.

In de podcast Kwestie van Centen staan Martin Visser en Herman Stam uitgebreid stil bij de voor- en nadelen van het huidige en nieuwe pensioenstelsel: