Nieuws/Financieel
1671381917
Financieel

AFM hekelt duurzame belofte in beleggingen

AMSTERDAM (AFN) - Beleggingsfondsen zouden beleggers beter kunnen informeren over duurzaamheid dan nu het geval is. De informatieverschaffing hierover is nog vaak te algemeen, vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daardoor krijgen beleggers volgens de toezichthouder te weinig inzicht in waar ze in investeren.

Dit komt naar voren uit een verkennend onderzoek onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Meer dan vier op de tien fondsen wordt gepresenteerd als ’duurzaam’. Maar de AFM plaatst hier vraagtekens bij.

Bij 46 fondsen is gekeken of het duurzaamheidspredicaat op basis van de verschafte informatie op zijn plaats lijkt, geeft de financiële waakhond aan. Voor slechts een deel was dit het geval.

Risico’s te algemeen

De onderzochte ’duurzame’ fondsen hebben informatie over duurzaamheidsrisico’s opgenomen in het prospectus, maar deze blijkt in veel gevallen te algemeen en mist volgens de AFM diepgang.

Een concrete beschrijving van de ’duurzame doelstelling’ van het fonds ontbreekt bijvoorbeeld of er is geen concrete beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken die het fonds wil promoten.

Het onderzoek richtte zich op nieuwe regels waarvan bepaalde technische standaarden nog definitief moeten worden vastgesteld. Ook komt er nog nieuwe wetgeving aan, die relevant is.

De AFM verwacht van de markt wel dat de leerpunten uit het rapport worden opgepakt.